Finalizare concurs planuri de afaceri în cadrul proiectului ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”

Finalizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”, cod SMIS 140878

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația Inițiative pentru Europa implementează în perioada 20 Decembrie 2021 – 19 Decembrie 2023 proiectul cu titlul ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil” – cod MySMIS 140878, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140878 prin apelul de proiecte Innotech Student. Proiectul se implementează cu sprijinul Universității Danubius din Galați și al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

Valoarea totală a proiectului este de 9.685.593,10 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul Social European 8.232.754,14 lei și finanțare nerambursabilă asigurată din bugetul național în sumă de 1.452.838,96 lei. Obiectivul general al proiectului vizează susținerea dezvoltării economice și sociale în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud – Est prin sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – înființarea, monitorizarea și asigurarea sustenabilității a minim 21 start-up-uri în cadrul cărora vor fi create minim 66 locuri de muncă sustenabile. În perioada ianuarie-martie 2022 în cadrul proiectului au fost organizate 27 de grupe de curs la care au participat 354 de studenți dintre care 326 au obținut certificarea în urma promovării examenului. 36 de studenți au depus planuri de afaceri în cadrul concursului organizat în perioada 31 martie 2022 – 15 aprilie 2022.

Evaluarea planurilor de afaceri a fost realizată de doua comisii, fiecare formata din trei persoane, antreprenori cu experiență de peste 10 ani sau reprezentanți ai patronatelor din regiunile de implementare ale proiectului. În urma finalizării procesului de evaluare au fost selectate 25 de afaceri care vor genera cel puțin 69 de locuri de munca, acestea fiind finanțate cu sume între 40.000 și 100.000 euro, valoarea totala a finanțărilor acordate sub formă de ajutor de minimis fiind de 6.393.420 lei. Cele 25 de afaceri finanțate vor fi implementate în Regiunea Sud Vest Oltenia – 8 afaceri (Dolj – 3, Gorj – 2, Olt – 1, Mehedinți – 1, Vâlcea – 1) și în Regiunea Sud Est – 17 afaceri (Galați – 7, Brăila – 5, Vrancea – 5). Domeniile de activitate ale afacerilor finanțate sunt aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, după cum urmează: Procesarea alimentelor si bauturilor: cod CAEN 1071 – două planuri de afaceri, 1102, 5621 – două planuri de afaceri  Textile si pielarie: cod CAEN 1413  Lemn si mobila: cod CAEN 1623  Industria auto si componente: cod CAEN 3312, 4520  Construcții: cod CAEN 4120  Tehnologia informatiilor si telecomunicatii: cod CAEN 5829, 6312,  Activități profesionale, științifice și tehnice: cod CAEN 7111, 7112- două planuri de afaceri  Industrii creative: cod CAEN 7420 – trei planuri de afaceri, 8130, 9002  Sanatate si produse farmaceutice: cod CAEN 8690 – cinci planuri de afaceri Date de contact: Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație Manager de proiect: Cristina Ițcuș E-mail: succes@banipentrustudenti.ro

https://succes.banipentrustudenti.ro/

Telefon: +4 021.539 78 77 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României