Festivalul Național al Șanselor Tale în Gorj

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spotului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Casa Corpului Didactic Gorj organizează în perioada 6-12 decembrie 2010 a XI-a ediţie a săptămânii educaţiei permanente ”Festivalul Naţional al Şanselor Tale-România 2010”. Manifestarea este inclusă în planul de acţiune al M. E.C.T.S. privind implementarea Strategiei Profesionale a Adulţilor pe termen scurt şi mediu. Se doreşte consolidarea rolului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ, ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.

Festivalul Naţional al Şanselor Tale în Gorj oferă ocazia elevilor să facă prima orientare profesionala din viaţa lor
Festivalul Naţional al Şanselor Tale în Gorj oferă ocazia elevilor să facă prima orientare profesionala din viaţa lor

Festivalul Naţional al Şanselor Tale, cunoscut sub formula engleză  ca “Adult Learners’ Week”, se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural şi al creşterii gradului de conştientizare a diversităţii culturale bazate pe valori comune. “Festivalul Naţional al Şanselor Tale” este o manifestare naţională, coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi organizată la nivel local de inspectoratele judeţene şcolare în colaborare cu actori locali: consiliile judeţene, primăriile municipiilor/oraşelor/comunelor, casele de cultură, casele corpului didactic, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, universităţi, unităţi şcolare, ONG-uri etc. Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, se desfăşoară intensiv activităţi diverse, menite să-i motiveze pe adulţi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi de învăţare, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării.

O diversitate de activităţi în Gorj
Manifestările din acest an se desfăşoară sub deviza ”Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale” iar tematica centrală a activităţilor se întemeiază pe preocupările actuale ale UE de promovare a drepturilor fundamentale în noile contexte economice, politice şi juridice, abordând pe lângă drepturile clasice, printre care egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi şi protecţia copilului şi idealuri moderne, cum sunt protecţia datelor şi bioetica sau transparenţa administraţiei publice.
Profesorul Justin Sebastian Paralescu, inspectorul şcolar general al judeţului Gorj, ne-a declarat că şi în acest an se pot şi vor fi organizate, mai ales la nivelul liceelor, activităţi variate, precum seminarii, conferinţe, lectorate, mese rotunde, lansare de proiecte, diseminare de bune practici, ”zile ale porţilor deschise”, expoziţii, vizite la aşezămintele culturale şi istorice, spectacole, concursuri, lansări de carte, voluntariat, vizionări de filme educaţionale, târguri de produse cultural-educative, lansări de programe culturale, sportive şi de educaţie civică, târguri pentru locuri de muncă în cooperare cu AJOFM etc. Sunt deja anunţate mai multe unităţi şcolare cu proiecte educative complexe pe această temă.