Examen în mijlocul verii pentru profesori

Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în anul şcolar 2017 – 2018, va avea loc pe 18 iulie 2018, așa este prevăzut în  calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Potrivit ordinului de ministru, efectuarea inspecţiilor de specialitate se va face până pe data de 1 iunie 2018. Afişarea rezultatelor la proba scrisă va fi făcută pe 24 iulie, iar înregistrarea contestaţiilor – în aceeaşi zi şi în ziua următoare – 25 iulie. Afişarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor, este programată pentru 27 iulie 2018.

Elevii de gimnaziu dau examen la Limba Română și Matematică
 

 

Reținem că examenul de definitivare în învățământ trebuie susținut de toate cadrele didactice în primii cinci ani de activitate și, teoretic, trebuie promovat în maximum trei încercări. Începând din anul școlar precedent, se poate susține acest examen și contra unei taxe iar atunci nu mai funcționează precedenta regulă.

Subiectele, baremele de evaluare, modelele/ modelele-cadru de subiecte şi bareme pentru proba scrisă sunt elaborate în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, pentru fiecare disciplină de examen, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, căruia îi revine integral responsabilitatea respectării legislaţiei şi a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură traducerea subiectelor şi baremelor de evaluare pentru proba scrisă, conform solicitărilor inspectoratelor şcolare, centralizate la Comisia naţională. Modelele/ modelele-cadru de subiecte şi bareme elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare sunt accesibile candidaţilor pe site-ul www.definitivat.edu.ro. Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi răspund pentru adecvarea şi acurateţea subiectelor elaborate, pentru încadrarea în programa aprobată şi pentru nivelul de dificultate a subiectelor, în acord cu scopul examenului“, după cum prevede metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.