Evenimentele de la Podul Jiului din 1916 marcate la Universitatea ”Constantin Brâncuși”

Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în colaborare cu postul EMI TV, a organizat miercuri, 14 octombrie 2020,  masa rotundă televizată cu tema „România în Marele Război: luptele de la Podul Jiului”. Din pricina pandemiei, a fost practic singurul eveniment oficial cu această abordare.

Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației  și   Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Științe Administrative din Universitatea ”Constantin Brâncuși”, în colaborare cu postul EMI TV, organizat  miercuri, 14 octombrie  2020, o  masă rotundă televizată cu tema ”România în Marele Război: luptele de la Podul Jiului.”

Au prezentat comunicări: Conf. dr. hab. Hadrian Gorun-Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Științe Administrative a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu-moderator; Prof. dr. Maria Cochină-inspector școlar general al județului Gorj; Prof. Nicolae Negrea-inspector școlar de specialitate; Prof. drd. Cornel Șomîcu-vicepreședinte Societatea de Științe Istorice din România, Filiala Gorj; Prof. dr. Albinel Firescu-Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu; Prof. Gabriel Sarcină-Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani și Drd. Adrian Tudor-consilier municipal.

Subiectele abordate au fost următoarele: Conf. dr. hab. Hadrian Gorun – „România în relațiile internaționale în Primul Război Mondial”;Prof. dr. Maria Cochină-”Dimensiunea istoriei trăite în spațiul românesc. România în Marele Război”; Prof. Nicolae Negrea- „14 octombrie 1916- o dată simbol pentru trecutul acestor meleaguri”;Prof. drd. Cornel Șomîcu-„Dascăli gorjeni pe fronturile Războiului de Reîntregire Națională”;Prof. dr. Albinel Firescu-„Contribuția gorjenilor la făurirea României Mari” ;Prof. Gabriel Sarcină- „Gorjul în Primul Război Mondial în documente de arhivă”; Drd. Adrian Tudor- „Eroi gorjeni ai luptelor pentru neatârnare națională, modalități de promovare și păstrare în memoria publică.

Reținem că pentru târgujieni, ziua de 14 octombrie este prilejul anual de celebrare a unei răsunătoare bătălii purtate de către populația civilă a orașului în timpul Războiului de Reîntregire Națională, la Podul Jiului, dar și de comemorare a eroilor căzuți în luptele care s-au dus de-a lungul râului Jiu în aceeași perioadă. După trecerea la calendarul gregorian în România, la 1 aprilie 1919, multe date istorice s-au adaptat noii numerotări, astfel că ziua de 14 octombrie devenea 27 octombrie. Cu toate acestea, continuăm să sărbătorim bătălia de la Podul Jiului pe 14 octombrie. Începând cu  2013, în calendarul evenimentelor de suflet ale gorjenilor a reapărut și  data de 27 octombrie, când aniversăm inaugurarea Ansamblului Brâncușian „Calea Eroilor”.

Despre importanţa Luptei de la Podul Jiului a a vorbit chiar  mareşalul Berthelot, șeful Misiunii Militare Franceze în România, acesta considerându-l ca fiind un moment unic în istoria Primului Război Mondial. Mareşalul Henri Berthelot spunea în 1918 că lupta de la Podul Jiului a avut o contribuţie majoră la victoriile ulterioare ale armatei: „Victoria română de la Mărăşti şi Mărăşeşti n-a fost decât rezultanta apărării oraşului Târgu-Jiu, la Podul de la marginea Grădinii, rezistenţă care a îngrădit armatei germane posibilitatea de a tăia retragerea armatei române”.