Evaluarea cadrelor didactice în dezbatere publică

Anunţată că s-ar aplica încă din acest an, la momentul când se vorbea de reformă contra salarii, evaluarea cadrelor didactice s-a amânat iar acum a apărut un alt proiect în dezbatere publică. E vorba de un proiect asemănător cu precedentul care ar trebui să devină lege mai întâi şi să se aplice din vara anului 2010. Un obicei mai puţin inspirat al Ministerului Educaţiei, dezbaterea publică pe legile acestui domeniu se face vara în timpul când lumea şcolii se află în concediu sau vacanţă.

Evaluarea cadrelor didactice este o problemă extrem de dificilă a învăţământului românesc. Ea este şi stringentă de vreme ce la acest moment nu se mai pune accent pe evaluarea muncii la clasă ci pe hârtii, documente care şi în momentul când sunt corecte remarcă doar activitatea extraşcolară(proiecte, parteneriate, studii, articole, lucrări publicate etc.). Ai putea crede că învăţământul preuniversitar, care la acest moment toată lumea remarcă că are performanţe extrem de modeste ca să nu vorbim de involuţie, dispune doar de cercetători şi de publicişti. În realitate, calitatea a scăzut îngrijitor şi printr-o prevedere legală absolut nefericită prin care un învăţător sau educator care a absolvit o facultate particulară cu teste grilă (a se vedea măsurile luate recent de Ministerul Educaţiei) se trezeşte profesor cu acte în regulă şi cu gradele didactice şi titulatura asigurate printr-un dosar. Vă daţi seama ce dezastrul au de înfruntat copiii noştri de mai mulţi ani în şcoala publică.
Procedura de evaluare a cadrelor didactice va cuprinde: autoevaluarea, evaluarea colegială(în catedră/în comisie metodică), evaluarea de către Consiliul de Administraţie. Evaluarea cadrului didactic urmează să se realizeze anual, după încheierea anului şcolar, în două etape:  Completarea fişei de evaluare de către cadrul didactic respective (autoevaluare), de către şeful direct (evaluarea colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică, şefului de catedră, directorului adjunct etc.) si de către conducătorul unităţii; Interviul de evaluare – în faţa Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, în care se va completa fişa finală de evaluare, prin medierea diferenţelor existente între cele trei aprecieri; pe baza dovezilor prezentate, se va stabili calificativul final.
Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională), dacă acestea există.
Cel puţin deocamdată, acest proiect a ridicat mari semen de întrebare şi el nu a fost acceptat de sindicate sau de organizaţiile profesionale din învăţământ. Rămâne ca noi să urmărim această problemă în perioada următoare.