Cod de Etică adoptat pentru învățământul preuniversitar românesc

 

Sâmbătă, 11 noiembrie 2016, a avut loc adunarea generală a Consiliului Național de Etică, constituit conform Ordinului nr 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică din învățământul preuniversitar. Vestea cea bună este că a fost adoptat un document care în această lună va fi înaintat MENCS și pus în dezbatere publică. 378 de membrii din 42 de comisii județene au lucrat la noul proiect adoptat în plen la Craiova.

Inspectoratul Șcne-1colar Județean Dolj  a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute Adunarea Generală a Consiliului Național de Etică, organism ce funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice din luna mai 2016.În  acest organism se regăsește câte un reprezentant al fiecărui județ, acolo unde funcționează câte o Comisie Județeană alcătuită din 9 membri. Județul Gorj are ca reprezentant în Consiliul Național de Etică pe Cornel Șomîcu, directorul Săptămânalului ”Vertical”.

Adunarea generală a Consiliului Național de Etică a elaborat, analizat și aprobat proiectul Codului de Etică pentru Învățământul Preuniversitar, document ce va fi înaintat MENCS până la data de 23 noiembrie 2016. Acest proiect va fi pus în dezbatere publică în următoarea perioadă și va deveni lege în cursul anului 2017, bineînțeles dacă nu apar și lucruri neprevăzute, să nu uităm că în anii trecuți a mai fost în lucru un asemenea proiect.

Potrivit  Regulamentului de funcționare al Consiliului Național de Etică, acesta  analizează şi soluţionează operativ, eficient şi echidistant abaterile de la prevederile codului de etică;  prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate şi analizate în cadrul consiliului. În conţinutul raportului nu vor fi prezentate decât estimativ sesizările şi reclamaţiile considerate şi demonstrate ca nefondate, iar pentru cazurile cu implicaţii minore se va păstra confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate. Acest raport se face public;  notifică, prin intermediul comisiei de etică a judeţului/a municipiului Bucureşti, instituţiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective;  activează împotriva acţiunilor denigratoare şi calomnioase adresate atât personalului, cât şi unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar ș.a.

Mai reținem  că se  organizează anual câte două întruniri la nivel naţional. Aceste întruniri se consideră a fi statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 31 dintre cei 42 de delegaţi stabiliţi conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c). În 2016 au existat întruniri la București în luna mai  și la Craiova în noiembrie a.c.

Potrivit  președintelui Consiliului Național de Etică, prof.dr.ing. Gabriela Despan, în 2017 învățământul preuniversitar va avea un Cod de Etică funcțional. Astfel, după 60 de zile de dezbatere public, documentul va fi publicat în Monitorul Oficial  și va intra în vigoare. Săptămânalul VERTICAL  va publica  în numărul următor  documentul ce va fi înaintat MENCS pentru a fi pus în dezbatere publică.

Respectarea prevederilor  Codului de Etică ar trebui să  reprezinte  o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:  ”autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod; menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia;ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;eliminarea practicilor  inadecvate şi/sau  imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar; creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.”

Cel mai probabil în următoarele luni vom avea un Cod de Etică adoptat și de MENCS.