Elevii și profesorii de la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, mobilitate Erasmus + Artă digitală

În perioada 22-28 ianuarie 2023, opt elevi și doi profesori de la Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ  Târgu Jiu participă la prima mobilitate pentru elevi în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064975.

Programul cuprinde activități de învățare organizate în colaborare cu Institutul Francisco Ferrer i Guardia din Sant Juan Despi, Barcelona, Spania. 

Tematica mobilității, Artă digitală are ca obiective dezvolatrea competențelor digitale, formarea de competențe pentru securitatea digitală, aplicarea unor cunoștințe și abilități în context diferite de învățare, formale și nonformale precum și familiarizarea cu alte culturi europene.

Din activitățile deja parcurse de elevii noștri în primele zile, putem aminti : învățarea bazată pe joc, utilizarea eficientă a dispozitivelor mobile în educație, workshop -Microsoft MakeCode software, introducere în realitatea virtuală.

Pentruanul școlar curent, 2022-2023, Acreditarea Erasmus+ (Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară, Contract nr. 2021-1-RO01-KA120-SCH-000045723) obținută de Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, cuprinde 6 cursuri de formare pentru personalul didactic, 2 pentru personalul didactic auxiliar și 2 mobilități de grup pentru 16 elevi. Scopul acestor activități va fi dobândirea competențelor digitale în vederea folosirii de softuri cu scop educațional, dobândirea de competențe digitale în domeniul comunicării instituționale respectiv dezvoltarea competențelor active și autonome și de securitate digitală.

                                                                        Director adjunct, prof. Liliana Călugăru