Elevii au propriul statut cuprins într-o lege

Prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016, Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, a intrat în vigoare. Elevii au primit mai multe drepturi cum ar fi să meargă la școală cu telefoanele mobile, să își conteste notele și să își evalueze profesorii. De asemenea elevii vor putea veni fără uniformă la școală și vor putea să protesteze la școală în mod legal.

Elevii primesc mai multe atribuții prin Statut
Elevii primesc mai multe atribuții prin Statut

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) este pe cale să producă o schimbare majoră în învățământul preuniversitar după aprobarea Statutului Elevului. Acest document intră în vigoare în anul școlar 2016-2017.

Mai multe drepturi

Statutul Elevului arată că „învățământul preuniversitar este centrat pe elev”, iar în acest sens „toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanților elevilor, respectiv a Consiliului Național al Elevilor, dar și a reprezentanților federațiilor sindicale, a asociațiilor de părinți, a reprezentanților mediului de afaceri, a reprezentanților administrației publice locale și a societății civile”.
Printre altele, Statutul Elevului prevede și „dreptul elevului, al părintelui sau al tutorelui de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise”. Mai exact, dacă o notă este considerată injustă, elevul ,”poate solicita, oral, profesorului să justifice rezultatul lucrării, în cel mult cinci zile de la aflarea notei”. Dacă elevul sau părintele nu consideră justificate argumentele cadrului didactic, pot cere în scris conducerii unității de învățământ reevaluarea lucrării, iar analiza va fi făcută de alți doi profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivului elev. În cazul în care diferența între nota inițială și cea obținută după reevaluare este mai mare de un punct, contestația va fi considerată justificată, iar în catalog va fi trecută nota obținută după reevaluare. Dacă diferența e mai mică de un punct, atunci va fi menținută nota inițială.
Potrivit Statutului, „elevii vor avea dreptul la asociere la grupuri, organizații, sau structuri care promovează interesele elevilor și vor avea dreptul la protest, fără perturbarea orele de curs”. În plus, aceștia vor putea solicita informații oricăror instituții ale statului, în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes general.
Dacă până acum, în majoritatea regulamentelor școlare era interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor, documentul elaborat de Ministerul Educației prevede că „elevii vor avea dreptul să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor, doar dacă o fac în scop educativ și numai cu acordul cadrului didactic”.

Sancțiuni mai dure pentru elevi

Prin noua reglementare legislativă, elevii au mai multe drepturi dar pot fi și sancționați mai dur, inclusive cu exmatricularea. Astfel, sancțiunile pentru elevii care au absențe, produc distrugeri în interiorul unităților de învățământ, jignesc alți colegi sau introduc în incinta școlilor și liceelor arme, stupefiante sau materiale pornografice pornesc de la mustrare și scăderea notei la purtare și pot ajunge până la exmatriculare temporară sau definitivă.
Foarte important, la fiecare 10 absențe nemotivate, nota la purtare va fi scăzută cu un punct, iar la 40 de absențe nejustificate, elevul va primi un preaviz de exmatriculare, urmând ca unitatea de învățământ să aplice și măsura exmatriculării în cazul în care elevul continuă să absenteze. În cazul liceenilor, la acumularea a cel puțin 40 de absențe nemotivate, unitatea de învățământ poate decide exmatricularea definitivă, iar elevii nu se vor mai putea reînmatricula decât în anul școlar următor, la un alt liceu.

Fără uniforme

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a declarat referitor la noul document legislative:„Îmi doresc ca Statutul Elevului să contureze un cadru în care vocea elevului să se facă auzită cu adevărat în comunitatea școlară. O voce informată, responsabilă, interesată să protejeze drepturile elevilor și să crească, totodată, capacitatea tinerilor de a se implica în viața școlii. Îmi doresc, de asemenea, ca elevii și profesorii să aibă un dialog activ, să devina parteneri pentru un bine comun, acela al elevului, pentru că școala este despre și pentru elevi”.
Una dintre cele mai disputate chestiuni a fost cea legată de reintroducerea uniformelor. După discuții, art. 14 al Statutului precizează doar că elevii trebuie să vină îmbrăcați în ținute decente iar unitățile de învățământ vor decide singure dacă introduc sau nu uniformele iar decizia trebuie respectată de elevi. În schimb statutul precizează că ținuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul școlii.