Elevii cer ore și discipline mai puține la școală

Reprezentanții MEN și cei ai Consiliului Național al Elevilor s-au întâlnit recent pentru a creiona niște direcții de viitor în sistemul educațional, mai ales că se lucrează deja la o nouă Lege a Educației Naționale. Elevii au insistat pe  necesitatea  elaborării unor planuri-cadru pentru învăţământul preuniversitar care să fie centrate pe nevoile specifice ale fiecărui elev în parte, astfel încât să asigure atractivitatea orelor, până la limitarea numărului de ore de curs pe săptămână.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, în cadrul întâlnirii au fost discutate liniile de politică educaţională ale MEN, dar şi nevoia construirii planurilor-cadru pornind de la competenţele-cheie, a schimbării ponderii între materiile opţionale şi cele aflate în trunchiul comun, precum şi lărgirea ofertei de discipline opţionale şi asigurarea posibilităţii reale pentru elevi de a alege disciplinele opţionale.
Ministrul Valentin Popa a pus accent pe necesitatea ca discipline precum TIC, limbile străine sau educaţia fizică să se regăsească în trunchiul comun şi chiar să li se aloce o pondere mai mare în privinţa numărului de ore.
“Reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor au subliniat că este necesar să se treacă la o abordare transdisciplinară, astfel încât informaţia primită de elev să fie cât mai cuprinzătoare, completă şi să răspundă nevoilor acestuia de a înţelege cât mai bine mediul înconjurător, lumea şi societatea în care trăieşte. Astfel, în opinia acestora, numărul de discipline ar trebui redus, iar accentul s-ar pune pe conţinuturi diversificate şi interconectate”, se arată în comunicatul MEN.
Valentin Popa a precizat că reprezentantul Consiliului Naţional al Elevilor va fi invitat la toate discuţiile/dezbaterile pe care le vor avea membrii Consiliului Consultativ ce urmează să elaboreze o nouă Lege a Educaţiei Naţionale, o lege sustenabilă, a viitorului.