Elevii din Gorj vor avea aproape o lună de vacanţă

Loading

Activitatea din şcoli vor fi suspendată timp de şase zile, elevii şi profesorii urmând să stea acasă în data de 30 noiembrie şi în intervalul 14-18 decembrie.  Sistemul de învăţământ va avea un weekend prelungit în preajma Zilei Naţionale şi o vacanţă de iarnă mai lungă cu săptămână. Profesorii vor avea salariile diminuate cu 15,5 % în lunile noiembrie şi decembrie.

Sălile de clasă vor rămâne goale pe 30 noiembrie şi în perioada 14-18 decembrie
Sălile de clasă vor rămâne goale pe 30 noiembrie şi în perioada 14-18 decembrie

În urmă cu o săptămână, Ministerul Educaţiei (MECI) a stabilit că zilele libere pe care dascălii urmau să le ia în contul celor opt zile de concediu forţat au fost planificate în cadrul vacanţei de iarnă, astfel încât orarul elevilor să nu sufere nici o modificare. După presiuni normale şi atunci când s-a constat că poliţiştii şi ceilalţi bugetari şi-au luat liber din programul normal, s-a stabilit că activitatea din şcoli vor fi suspendată timp de şase zile, elevii şi profesorii urmând să stea acasă în data de 30 noiembrie şi în intervalul 14-18 decembrie.  Sistemul de învăţământ va avea un week-end prelungit în preajma Zilei Naţionale şi o vacanţă de iarnă mai lungă cu săptămână. Profesorii vor avea salariile diminuate cu 15,5% în lunile noiembrie şi decembrie.

Sindicatele acuză ilegalităţile MECI
Lucrurile s-au schimbat la finele săptămânii trecute când inspectoratele şcolare au primit un nou document prin care erau informate că intervalul a fost modificat. Noua decizie a MECI vine după discuţiile purtate cu sindicatele care au refuzat varianta iniţială. Cum anume se vor recupera orele pierdute rămâne deocamdată o necunoscută, Ministerul solicitând deocamdată directorilor să stabilească drept prioritate respectivul calendar.
Potrivit profesorului Vasile Mija, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,  analizând conţinutul Notelor   emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că  acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive: încalcă  prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.  Nu  s-a respectat ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece  M.E.C.I. se  substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;Nu s-a obţinut acordul salariaţilor; Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ; Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de  4 zile libere, neplătite, într-o luna. Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin: reduceri efective de posturi si personal; neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar; anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009; rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României, neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei; nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant; nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc. Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I.să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.