Elevii de la Peştişani la şcoală în Germania!

Loading

În această vară, un grup de 15 elevi de elevi de la Grup Școlar Industrial Minier ,,Constantin Brâncuși” Peștișani având domeniul de pregătire generală ,,Electronică și automatizări”- calificarea – Tehnician operator tehnică de calcul, au beneficiat de un stagiu de formare de 3 săptămâni în Germania. Deplasarea s-a făcut prin Programul ”Leonardo da Vinci”, finanțat de Comisia Europeană ca parte a Programului de învățare pe tot parcursul vieții.

Elevii de la Peștișani au luat contact cu nivelul învățământului european
Elevii de la Peștișani au luat contact cu nivelul învățământului european

Proiectul nr: LLP-LdV/IVT/2011/RO/041 ,,Experiența europeană pentru dezvoltare personală și profesională în domeniul electronicii și automatizărilor” a avut ca scop dezvoltarea interesului tinerilor față de formarea profesională, facilitarea tranziţiilor spre niveluri superioare de calificare și viața profesională, activă, prin acces la formare profesională inițială de calitate în contexte cât mai diferite, europene și dezvoltarea competențelor cheie – Pregătirea pentru integrare la locul de muncă, Tranziția de la școală la locul de muncă și perfecționarea competențelor tehnice specifice domeniului de pregătire generală ” Electronică și Automatizări”.
După cum se știe, Programul ”Leonardo da Vinci” este finanțat de Comisia Europeană ca parte a Programului de învățare pe tot parcursul vieții. În proiect au fost implicați participanţii, elevii claselor a X-a de la organizaţia beneficiară, Grup Şcolar Industrial Minier ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, organizaţia de primire ZAW Zentrum fur Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH care a asigurat elevilor un mediu de formare atractiv, inventiv, plăcut și tutori calificați care au îndrumat elevii să parcurgă în mod sistematic lucrările practice prin instruirea practică efectuata in laboratoare de specialitate si ateliere dotate cu aparatura modernă conform cerinţelor europene și Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr ca organizație intermediară care a asigurat pregătirea în țara gazdă. Pe lângă acestea, elevii și-au îmbunătățit competențele lingvistice, sociale, interculturale prin contactul cu un alt mediu, obiceiurile și cultura unei alte țări și prin programul de pregătire asigurat prin intermediul proiectului.
Elevii de la Peștișani au avut următoarele beneficii: competențele, abilitățile și cunoștințele profesionale sporite privitoare la componente electronice și modul lor de utilizare în circuite pe care participanții le-au obținut în urma stagiului; competențele lingvistice, sociale,experiența culturală interesantă dobândită de către participanți; certificatele Europass Mobility, certificate care vor accentua calificarea obținută la nivel național; certificate de pregătire lingvistică, participare, certificate profesionale ce îmbogățesc portofoliul profesional; programa de CDL îmbunătățită, îndrumător de laborator, noi proiecte etc.
Responsabilul de proiect, Marinela Liliana Iliescu, ne declara: ,, Proiectul a răspuns în totalitate nevoilor identificate în formularul de candidatură. Participanții au considerat mobilitatea LdV utilă pentru formarea lor profesională, dezvoltare personală și carieră corespunzătoare intereselor pe piața muncii. Prin intermediul proiectului am întărit un parteneriat între Grup Școlar Industrial Minier ,,Constantin Brâncuși”, Peştişani si ZAW Zentrum fur Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH – ca organizație de primire și Wisamar Bildungsgesellshaft – ca organizație intermediară cu scopul de a facilita mobilitatea în scop educaţional ă persoanelor aflate în formare iniţială. Acest parteneriat va permite extinderea tipurilor de participare la proiecte europene prin programul LLP, creșterea calității în educație, sporirea gradului de transparenţă a sistemului naţional pentru aptitudini și calificări la nivel europeană”.