Elevii de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani la practică în Polonia

Elevii din Peștișani se perfecționează în Polonia
Elevii din Peștișani se perfecționează în Polonia

În perioada 18.02.2013 – 10.03.2013,  se derulează în Polonia, Proiectul nr. LLP-LdV/IVT/2012/RO/065  ,,Competențe de nivel înalt – noi oportunități pe piața muncii”. Partenerii acestui proiect sunt: organizația beneficiară – Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, organizația gazdă – Centrum Ksztalcenia Praktycznego – Wroclaw, Polonia și  organizația intermediară Futurum Coordination of EU project in Poland – Wrolcaw, Polonia.
Proiectul  face parte din Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, mobilități ,,Leonardo da Vinci,,  și este finanțat de Comisia Europeană. Participanții sunt 16 elevi de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși,” Peștișani,  în clasa a XII-a, domeniul de pregătire generală ,,Electronică și automatizări”- calificarea – ,,Tehnician operator tehnică de calcul,,  si efectuează stagii de pregătire practica 3 săptămâni, care conțin următoarele module: Modulul VIII: Mentenanța sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare și Modulul VII: Detectarea defectelor .
Efectuând practica în laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă conform standardelor europene la Centrum Ksztalcenia Praktycznego, elevii vor căpăta competențe în detectarea defectelor, mentenanța hardware și software a sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare, verificarea funcţionalității reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor software şi hardware specifice.
În urma derulării mobilității, cei 16 viitori absolvenți ai Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani vor căpăta de asemenea,  competențe lingvistice, sociale, experiență culturală, certificate Europass Mobility, certificate care vor accentua calificarea obținută la nivel național, necesare integrării pe piața muncii  europene.
Responsabilul de proiect, directorul Marinela Liliana Iliescu, ne-a declarat:,,Suntem la al doilea proiect de acest gen, anul trecut un număr de 15 elevi din clasa a X-a,  au beneficiat de stagiu de formare în Germania – Leipzig, prin Proiectul LLP-LdV/IVT/2011/RO/041. Anul acesta, derulăm acest proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/065 ,,Competențe de nivel înalt – noi oportunități pe piața muncii, având ca scop: formarea profesională de calitate a viitorilor specialişti cu calificare medie în domeniul IT”.