Elevii de clasa a VIII-a continuă să dea teze la istorie şi geografie

La începutul aceste luni a fost publicată lista disciplinelor la care se susţin teze în acest an şcolar. Singurele schimbări au apărut la clasele a VII-a şi a VIII-a unde s-au scos tezele unice şi s-au reintrodus tezele semestriale cu subiecte făcute de profesorii din fiecare şcoală. Elevii de clasa a VIII-a vor da în continuare la clasa a VIII-a teză dar cu finalitate doar în media finală a disciplinei.

Elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a vor da din nou teze semestriale
Elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a vor da din nou teze semestriale

În baza prevederilor alin. (6) al Art. 57 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005, disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Acest lucru s-a făcut în acest prin Ordinul nr 44 027/01.10.2009.
Nu sunt surprize prea mari faţă de anii trecuţi. Astfel, la clasele bilingve şi cu predare intensivă a unei limbi străine, indiferent de specializare, pe lângă lucrările scrise menţionate mai sus, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă.
În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar. În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la română şi matematică, începând cu clasa a VI-a.
Potrivit celor comunicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean gorj,  tezele de pe semestrul I al anului scolar 2009-2010 se susțin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.
Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010 se susţin, de regulă, până la data de 14 mai 2010. La clasa a VIII-a, în semestrul al II-lea, tezele se vor susține până la data de 23 aprilie 2010.
Tezele la învăţământul gimnazial continuă să se dea la limba şi literatura română şi matematică, doar elevii de clasa a VIII-a având a treia teză între Istorie şi Geografie. Elevii de clasa a VIII-a susţin Evaluarea Naţională pe 4 şi 12 mai 2010.