„Elaborarea instrumentelor de feedback pentru beneficiarii actului educațional”

Casa Corpului Didactic Gorj, reprezentată de prof. Daniela Vulpe, director, în parteneriat cu Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea a organizat on-line în perioada 22 iunie – 8 iulie 2021 programul de formare cu tema „Elaborarea instrumentelor de feedback pentru beneficiarii actului educațional”.

Programul a fost inclus în Oferta Educațională a CCD Gorj, avizată de Ministerul Educației, având scopul de dezvoltare a abilităților cadrelor didactice privind proiectarea, elaborarea și implementarea eficientă a unor strategii de colectare a opiniei participanților la diferite activități didactice, programe de instruire profesională, etc. La acest program au participat un număr de aproximativ 50 de cadre didactice din mai multe județe ale țării, aceștia având posibilitatea de a-și forma o serie de competențe profesionale precum: proiectarea on-line și off-line a unor întrebări/itemi care să permită colectarea autentică a opiniei participanților referitoare la calitatea actului educațional, interpretarea obiectivă a rezultatelor obținute, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, argumentarea importanței colectării de feedback de la beneficiarii actului educațional pentru optimizarea calității acestuia etc. Programul a avut o durată de 24 de ore de formare (dintre care 12 ore de activități didactice sincrone, 10 ore activități de formare asincronă, respectiv două ore de evaluare sumativă).

Curriculum-ul programului de formare a fost unul generos, incluzând 3 module de specialitate:

  1. Abordări teoretico-metodologice în proiectarea și elaborarea instrumentelor de feedback de la beneficiarii actului educațional (formatori: prof.univ.dr. Valentin Blândul – Universitatea din Oradea/Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea și prof. Marcela Urs– Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea / Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea);
  2. Strategii specifice psihodramei privind proiectarea și elaborarea instrumentelor de feedback de la cadrele didactice participante la diverse programe de formare profesională continuă (formator: prof. psih. drd. Alin Crețu – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Orizont” Oradea, structura Tileagd/Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea);
  3. Proiectarea și elaborarea instrumentelor de feedback de la alți beneficiari ai actului educațional: părinți, elevi, alți parteneri educaționali (formatori: prof. Nadia Popica și prof. Mădălina Popica – Liceul Teoretic Novaci, județul Gorj).

Programul de formare coordonat de Monica Suciu, profesor metodist al CCD Gorj, s-a încheiat cu un Simpozion Național cu tema „Comunicare și feedback în actul educațional” organizat în parteneriat de cele două instituții menționate, prilej cu care toți participanții (formatori, cursanți sau alte cadre didactice interesate) au avut posibilitatea să prezinte exemple de bună practică din experiența proprie în ceea ce privește comunicarea eficientă între actorii educaționali implicați în viața școlii.