Educaţia pentru sănătate, o prioritate pentru tineri

Un număr de 8 tineri din Oltenia au lucrat împreună, timp de câteva zile, pentru a elabora planuri de acţiune destinate realizării educaţiei pentru sănătate în şcolile din Gorj, Dolj, Mehedinţi şi Olt. Atelierul a fost organizat de Asociaţia EUROPROTECTOR Romania, la Centrul de Agrement Săcelu, în perioada 28 Iunie – 3 Iulie, in cadrul proiectului „Ne Pasă!”, finanţat de Direcţiile Judeţene de Sport şi Tineret Gorj (3.229 lei) şi Dolj (1.400 lei).

 „Ne-pasă!” a fost declarat un proiect reuşit
„Ne-pasă!” a fost declarat un proiect reuşit

Proiectul „Ne Pasă!” îşi propune implicarea tinerilor în promovarea unor modele de bună practică pentru susţinerea sănătăţii tinerei generaţii, focalizând intervenţia asupra realizării educaţiei pentru sănătate în şcoli.
Prioritizarea educaţiei pentru sănătate este rezultatul cercetării nevoilor tinerilor în domeniul sănătăţii, efectuată de echipa EUROPROTECTOR în cadrul proiectului „Sănătatea tinerilor – standarde europene/ realităţi romaneşti”, finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în acţiune.
Cercetarea a fost realizată prin aplicarea de chestionare tinerilor din 4 judeţe (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt), care au evidenţiat faptul că tinerii au un nivel redus de cunoştinţe despre funcţionarea sistemului de sănătate şi o încredere redusă în eficienţa acestuia, considerându-l neadaptat nevoilor lor. Ulterior, în cadrul unui seminar realizat la Craiova în perioada 4-8 aprilie, tinerii, consilierii de tineret şi experţi în domeniul sănătăţii din cele 4 judeţe au dezbătut problemele identificate, au schiţat mai multe planuri de acţiune locale. Acestea au fost destinate mai multor categorii de probleme, toate incluzând educaţia pentru sănătate în şcoli ca soluţie pe termen lung.

Atelier de lucru regional, la Săcelu
La Centrul de Agrement Săcelu a avut loc un atelier de lucru regional (tineri din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt), susţinut de specialişti în domeniul educaţiei pentru sănătate şi al promovării sănătăţii în rândul tinerilor, cu elaborarea unor planuri de acţiune adaptate nevoilor tinerilor din Oltenia.
S-a realizat analiza de nevoi si oportunităţi, constatându-se că există mai multe instituţii şi categorii de experţi care ar trebui să desfăşoare activităţi de educaţie pentru sănătate în şcoli, având ca grup ţintă toţi elevii, nu doar categoriile defavorizate. Aceste acţiuni sunt, însă, sporadice şi implicarea celor în cauză este preponderent declarativă. Tinerii şi-au propus să implice efectiv autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu – Direcţiile de Sănătate Publică, Inspectoratele Şcolare – şi să mobilizeze mai multe ONG-uri competente în problemele de educaţie pentru sănătate.
Eficienţa atelierului a fost demonstrată de planurile realizate, foarte practice şi ancorate în realitate, cu un calendar de activităţi pentru etapa imediat următoare,. Acesta include mobilizarea persoanelor resursă, acţiuni de lobby şi advocacy, sesiuni de educaţie pentru sănătate în şcolile din cele 4 judeţe şi elaborarea de proiecte pentru a continua şi extinde aceste activităţi.
Proiectul s-a desfăşurat într-un cadru nonformal, La Săcelu tinerii bucurându-se de ieşiri în natură, program de plajă la staţiunea din localitate, picnik şi foc de tabără.