Două poliţii, mai bune ca una singură

Duminică, 10 mai 2009, executivul s-a întrunit în şedinţă pentru a aproba proiectul de lege privind Poliţia Locală. După cum a declarat ministrul Internelor, Dan Nica, aceasta va avea doar o parte din atribuţiile actualelor inspectorate judeţene, restul afându-se în atribuţiei naţionale: ” Domeniile în care va acţiona poliţia locală sunt ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului şi gospodărirea localităţilor, activităţile comerciale şi evidenţa persoanelor”. În cadrul poliţiei locale vor fi incluse şi poliţiile comunitare, cu toţii urmând să fie instruiţi de detaşaţi de la centru.