Directorii şi inspectorii şcolari la ore

Până la momentul când Legea Educaţiei Naţionale îşi va face simţită prezenţa, a fost emis de curând un ordin al MECTS pentru stabilirea obligaţiei de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi unităţile conexe. Singura modificare mare este că inspectorii şcolari cu normă întreagă au obligaţia să revină la catedră pentru 2-4 ore pe lângă sarcinile de îndrumare şi control.

Inspectorii şcolari au obligaţia să predea 2-4 ore la clasă la şcoala unde sunt titulari
Inspectorii şcolari au obligaţia să predea 2-4 ore la clasă la şcoala unde sunt titulari

Directorii, normă mărită
Potrivit documentului menţionat, directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal cu personalitate juridică şi care funcţionează cu mai puţin de 25 de clase, efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal care funcţionează cu peste 25 de clase efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare. Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar sau gimnazial efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una din următoarele situaţii: au peste 30 de clase de elevi, au între 20 şi 30 de clase de elevi şi îndeplinesc una din următoarele condiţii: funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul primar şi/sau preşcolar, au secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limba română, au secţii cu predare limba română, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale, au cel puţin 20 clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină.
Totodată, directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ au peste 25 de clase de elevi, au între 18 şi 25 de clase de elevi şi funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul gimnazial şi/sau primar şi/sau preşcolar, au secţii cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale, în şcoala sau liceul în care învăţământul se desfăşoară în limba română, au secţii cu predare limba română, în şcoala sau liceul în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale.
În situaţia în care directorii adjuncţi sunt profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar, aceştia vor efectua integral activitatea didactică de instruire – educare cu grupa sau clasa de elevi.

Obligaţii pentru managerii de instituţii şcolare
Directorii centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională vor efectua 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare. Ordinul mai prevede că directorii caselor corpului didactic, efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare, la fel şi profesorul- metodist din cadrul casei corpului didactic.
În ceea ce priveşte inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene aceştia vor efectua 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare, iar inspectorii şcolari de specialitate şi la fel şi inspectorii şcolari din cadrul inspectoratelor şcolare şi cei pentru învăţământul preşcolar şi primar din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene.