Directorii de școli vor da concurs pe post

Directorii de școli pot da concurs pentru mai multe unități
Directorii de școli pot da concurs pentru mai multe unități

Ministrul Educației Naționale, Adrian Curaj, a transmis că se lucrează la un nou cod deontologic care se va aplica directorilor și inspectorilor. Concursurile ar putea să se desfășoare în această toamnă în lunile octombrie și noiembrie așa cum prevede Legea Educației Naționale.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, centrele județene de resurse și asistență educațională, centrele școlare pentru educație incluzivă, centrele de excelență, palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare se organizează de către Inspectoratul Școlar Județean.
La concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică menționate pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă studii universitare de licență; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) si art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani; dovedesc calități profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani consecutivi și nu au fost sancționate disciplinar în ultimele 12 luni anterioare înscrierii la concurs; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educației nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare; nu au desfășurat activități de poliție politică.
Există și interdicții cu privire la participarea la acest tip de concurs. Nu pot ocupa funcția de director sau director adjunct persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt: prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă; comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; practicarea, în public, a unor activități cu componentă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
La concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct nu pot participa rudele de gradul I ale liderilor de sindicat. Dacă o persoană dorește să candideze pentru funcția de director sau director adjunct la mai multe unități de învățământ, aceasta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare post pentru care candidează..