Directoratul CEO, pârât de sindicate la ministru

Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate „UNIVERS” și separat, sindicatele Solidaritatea 2013, Lignitul Oltenia și Viitorul Nostru Oltenia, au comunicat public două scrisori deschise, prin care îl anunță pe ministrul Energiei că directoratul Complexului Energetic Oltenia angajează clientela politică.

Conducerea CEO e acuzată de sindicate că face angajări pe criterii incorecte
Conducerea CEO e acuzată de sindicate că face angajări pe criterii incorecte

Adrian Marciuc, primvicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor din Electricitate „UNIVERS” este cel care semnează apelul către ministru, din care cităm: „Ca urmare a Hotărârii de Directorat din luna februarie a anului 2016, în ceea ce privește reorganizarea S. Complexul Energetic Oltenia S.A., Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate „UNIVERS” – federație reprezentativă la nivel de sector de activitate energie, petrol, gaze și minerit energetic, majoritară în cadrul S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu un număr de peste 7500 de membri, vă aducem la cunoștință următoarele: Cunoaștem faptul ca orice formă de reorganizare este atributul administrației, dar avem obligația morală să vă comunicăm faptul că această reorganizare nu are ca obiectiv o mai bună funcționare a S. Complexul Energetic Oltenia S.A., dorindu-se de fapt „instalarea” în poziții cheie a unor persoane care nu îndeplinesc criteriile privind profesionalismul, integritatea și transparența, impuse de Ministerul Energiei. (…)”
Celelalte trei sindicate,Viitorul Nostru Oltenia, condus de Ion Dumitru, Solidaritatea 2013 condus de Nicu Bunoaica și Lignitul Oltenia condus de Păuna Lulu Iulian sunt chiar mai vocale, făcând acuzații explicite: „Deși în toate discuțiile cu toate organizațiile sindicale organigrama nu a fost acceptată (Ca fiind foarte stufoasă), apreciem că în acest moment graba pentru implementarea ei are un singur obiectiv: să plaseze în posturi-cheie clientela politică și sindicală — din care o mare parte persoane ce au cel puțin probleme de integritate.
Realizarea unei organigrame funcționale în cadrul CE Oltenia impune o atitudine complet diferită de cea existentă a conducerii executive, care ar trebui să facă analiza structurii organizatorice respectând principiile guvernanței corporatiste și nu „desenând căsuțe” în jurul diverșilor clienți politici și sindicali.”