Din suflet de copil

Sosirea primăverii este prilej de bucurie pentru toţi copiii, dornici de joc pe-afară, de plimbări în natură, de lucru în grădină. Dorinţa de zburdălnicie este firească la vîrstele mici şi nimeni şi nimic nu poate opri un copil să alerge, să se caţere, să-şi strige bucuria. Poate doar…
Ei, da, preşcolarii grupei mici B de la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 28 Tg-Jiu au aflat că există în grădiniţa lor o fetiţă care nu poate să facă toate acestea, pentru că o boală o împiedică să meargă, să alerge, să se bucure de copilărie.  Această fetiţă are nevoie de intervenţii chirurgicale costisitoare, pe care nu le poate face fără ajutorul celor din jurul ei. Aşa că nu au stat mult pe gînduri: ajutaţi de părinţi şi îndrumaţi de educatoarea lor, au confecţionat mărţişoare, multe, multe, pe care apoi le-au vândut în cadrul acţiunii ,,TÂRGUL MĂRŢIŞOARELOR”, banii obţinuţi fiind donaţi colegei lor mai mari.
Activitatea s-a înscris în programul de acţiuni comune stabilit  cu părinţii preşcolarilor noştri la începutul anului şcolar.
La strigătul nostru au răspuns şi preşcolarii de la grădiniţele Poenari şi  Frînceşti, precum şi o parte dintre elevii Colegiului Naţional ,,Spiru Haret” din Tg-Jiu, dirigintă doamna profesor Norocea Rodica.
Sperăm ca acest mic gest să fie un punct de plecare pentru alte acţiuni caritabile desfăşurate în parteneriatul cu familia la nivelul acestei grupe, copiii fiind sensibilizaţi în acest fel cu nevoile celor din jur.
Prof.  Ana Gogălniceanu