Deschiderea anului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a factorilor de decizie şi a personalului cu atribuţii în domeniu de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici, în data de 01.02.2012 a fost aprobat Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012 la nivelul judeţului Gorj, plan aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 16.
Astfel, pentru luna în curs au fost planificate următoarele activităţi de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă:

Activitatea Perioada Timp
Instructajul anual al preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă 7 februarie 4 ore
Convocarea directorilor operatorilor economici sursă de risc 21 februarie 6 ore
Convocarea anuală a şefilor Centrelor Operative cu Activitate Temporară de la municipii şi oraşe 9 Februarie 6 ore
Convocarea anuală a inspectorilor de protecţie civilă de la municipii şi oraşe 9 Februarie 6 ore
Instructajul şefilor Centrelor Operative cu Activitate Temporară de la comune 14 Februarie 4 ore
Convocarea anuală a şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă 16 Februarie 6 ore
Convocarea anuală a şefilor Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă 22 februarie 6 ore
Instructaj anual al responsabililor cu protejarea monumentelor istorice 15 februarie 4 ore
Instructaj cu arhitecţii, proiectanţii şi reprezentanţi ai asociaţiei patronatelor 23 februarie 4 ore

Compartiment Evidenţe, Analiză şi Prognoze Preventive
Locotenent,
Ing. Gabriel DOVLETE