Deschidere europeană pentru învățământul superior din Valea Jiului

Universitatea din Petroșani aniversează în această perioadă 75 de ani de existență. Vorbim despre o instituție de învățământ superior de model european și cu o recunoaștere dincolo de granite, UPET este parte a unui important consorțiu academic european: EURECA PRO. În anul universitar 2023-2024, există 22 de specializări de licență, 21 de master și patru domenii de doctorat. De asemenea, 28 de studenți străini învață limba română, la Universitatea din Petroșani.

Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.  ne-a vorbit despre recunoașlterea de care se bucură, în prezent, Universitatea din Petroșani, în plan național și international, în exclusivitate pentru VERTICAL:  ”În anul 75 al existenței noastre, suntem recunoscuți nu doar la nivel național, ci și european. Agenţia Română de Asigurare a Cali­tăţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a evaluat anul trecut Universitatea, care a obţinut cea mai înaltă certificare, respectiv calificativul de instituţie de învăţământ superior cu „grad de în­credere ridicat”. Suntem, de asemenea, parte a unui important consorțiu academic european: EURECA PRO.  Putem crea, alături de alte universități, pro­gra­me comune, de care să se folosească toți studenții. Sunteți tot la fel de stu­denți ca și cei din Petroșani și puteți be­neficia de burse Erasmus+, însemnând de la 2,5 săp­tă­mâni de practică în uni­versități de re­nume din Europa și chiar studiu între 6 luni și un an în aceste uni­versități cu care avem parteneriate (sunt peste 50 de universități euro­pe­ne). De ase­me­nea, am atras o serie de fonduri pentru dezvoltarea universității (dotare și mo­der­nizare).”, a arătat prof univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității.

Studenții străini învață limba română la Petroșani

Un număr de 28 de studenți străini învață limba română, la Universitatea din Petroșani, după ce a fost  acreditat anul pregătitor de limba română, care funcționează începând cu acest an universitar, iar toate locurile au fost ocupate.”Am acreditat anul pregătitor de limba română, unde avem înscriși 28 de studenți străini, numărul maxim pe care îl putem ocupa și  specializarea de master ”Consum și producție responsabilă”, în limba engleză care este un rezultat al proiectului Eureca Pro”, a arătat  prof. univ. dr. ing.  Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.
”Scopul EURECA-PRO, ca de altfel şi al Universităţii din Petroşani este de a aplica noi tehnologii și procese care să integreze fluxul de resurse primare şi secundare în ideea unei Economii circulare, în conformitate cu Direcţia 12 a Uniunii Europene și anume Granițe Planetare și Neutralitate climatică.
Consumul și producția responsabilă joacă un rol important în societatea mondială și multe din schimbările majore apărute sunt legate de aceasta. Fără acest lucru nu vom putea avea un mediu sănătos, o societate și o economie sănătoase. Din acest motiv, EURECA-PRO și-a unit forțele, devenind un actor global și un model în domeniu. Gândirea pe termen lung a Consorţiului este de a deveni un lider educaţional în domeniul mediului şi al dezvoltării concepţiei de consumului și producţiei sustenabile de resurse şi bunuri până în 2040. Acesta va cuprinde aspecte tehnologice, ecologice, politice, economice și sociale și transferul lor către societate și industrie.”, spunea recent rectorul din Petroșani.