Pentru Definitivatul în sistem, mai multe încercări cu taxă

Cei care vor să fie profesori  au mai multe șanse în plus
Cei care vor să fie profesori
au mai multe șanse în plus

Hotărât lucru, Învățământul nu constituie o atracție pentru tineri atât prin nivelul redus al salariilor cât și prin complicarea examenului de Definitivat. Guvernul tehnocrat a legiferat recent ideea ca profesorii să poată susține examenul de Definitivat și după trei încercări succesive, cu anumite condiții.
Recent, ministrul în exercițiu al Educației-Mircea Dumitru-a anunțat că Examenul de Definitivat în învățământ poate fi susținut și după trei încercări succesive, cu condiția ca profesorii în cauză să facă practică pedagogica timp de un an și să achite o taxă. Nu este limpede însă de ce învățământul universitar care formează acești tineri nu asigură, în condiții de corectitudine și transparență, modulul de practică pedagogic.
Noile reglementări au fost introduse printr-o ordonanță de urgență care aduce mai multe modificări la Legea Educației Naționale, maniera prin care fiecare ministru de resort a ținut să își marcheze trecerea după 2011, anul intrării în vigoare a legii. Actul normativ reglementează și forma de echivalare a gradului didactic I pentru personalul didactic care a obținut titlul științific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul științelor educației și care îndeplinește cumulativ condițiile de formare inițiala și condițiile de vechime la catedră, de minimum patru ani de la obținerea definitivării în învățământ.
Pentru candidații (cadre didactice debutante) care nu au dobândit definitivarea în învățământ şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional, directorul unităţii de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În situaţia în care aceştia promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administraţie modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.