Dascălii gorjeni înmânează o petiţie guvernanţilor şi partidelor politice

Sindicaliştii gorjeni din Educaţie şi-au propus să încerce sensibilizarea guvernanţilor şi a partidelor politice faţă de problemele şcolii. Reprezentanţii Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj vor înainta documente oficiale privind problemele şcolii către Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Prefectura Gorj, Cabinetele Parlamentarilor de Gorj şi reprezentanţilor partidelor politice.
Din Scrisoarea deschisă înaintată presei de către Constantin Huică, preşedintele USLI Gorj, reţinem următoarele: „Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj solicită tuturor factorilor decizionali să trateze sistemul de educaţie cu seriozitate şi responsabilitate.
Este imperios necesară alocarea unui procent de minim 6% din PIB, pentru finanţarea învăţământului, aşa cum prevede Legea Educaţiei Naţionale, pentru că reformarea învăţământului nu se poate face fără resurse financiare.
Alocarea a 6% din PIB va permite finalizarea proiectelor de investiţii aflate în derulare, dar şi o salarizare decentă a personalului din sistem, care să ţină seama de importanţa socială a muncii acestora. Din punct de vedere salarial, în ultimii ani, personalul din învăţământ a fost dezavantajat în raport cu alte categorii de bugetari. Executivul trebuie să găsească soluţii pentru plata, în regim de urgenţă, a diferenţelor de drepturi salariale obţinute de angajaţii din educaţie prin hotărâri judecătoreşti definitive.
Un învăţământ performant nu se poate face fără a asigura numărul minim de personal necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, astfel încât se impune adoptarea de urgenţă a unui act normativ care să permită deblocarea posturilor vacante şi ocuparea acestora.
Solicităm elaborarea, în regim de urgenţă, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unor programe şcolare care să ţină cont de noile realităţi de pe piaţa forţei de muncă.
Întreaga clasă politică trebuie să conştientizeze că ignorarea în continuare a acestui domeniu strategic – învăţământul – va avea consecinţe dezastruoase pe termen lung asupra evoluţiei societăţii româneşti în ansamblul ei”, se mai arată în scrisoarea semnată de Constantin Huică.