Cursuri de  educație non-formală și informală pentru dascălii gorjeni  pe meleaguri elene

   

     Școala de astăzi cunoaște un proces continuu de modernizare și de adaptare la nevoile societății contemporane. Profesorii sunt implicați în acest proces de redefinire a priorităților educației. Elevii noștri sunt speranța noastră. Mințile lor sunt universuri strălucitoare de idei, iar   educația și formarea îi pot  ajuta  să contribuie la construirea unei lumi mai bune, în care să trăiască. 

  Ca urmare a aprobării acreditării Erasmus+coordonate de IȘJ Gorj,  în cadrul Consorțiului cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042723, în  perioada 13-19.02.2023 a avut loc în localitatea Loutra Edipsou din Grecia o a doua  activitate de formare. În cadrul acestei sesiuni de formare s-a urmărit perfecționarea cadrelor didactice prin activități privind educația incluzivă, de tip outdoor și non-formal. La acestă mobilitate au participat cadre didactice din Italia, Grecia, Portugalia și România.

 Profesorii participanți din România sunt cadre didactice ale școlilor membre ale Consorțiului de acreditare Erasmus+ coordonat de IȘJ Gorj prin doamna inspector școlar Angelica Necșulea. Aceste unități de învățământ sunt:

 • Gradinița cu Program Normal ,,Sfântul Stelian’’, structura Școala Gimnazială Nr.1,  „George Uscătescu” Tg- Cărbunești
 • Gradinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Târgu-Jiu
 • Școala Gimnazială Bumbești-Pițic
 • Școala Gimnazială Arcani
 • Școala Gimnazială Lihulești
 • Școala Gimnazială Negreni
 • Școala Gimnazială  Tânțăreni, structură Florești
 • Școala Gimnazială  „Tudor Vladimirescu” Andreești
 • Școala Gimnazială Hurezani
 • Școala Gimnazială „Ion Vîlceanu” Dragotesti
 • Școala Gimnazială „Cornelius Radu” Rădinești
 • Liceul Tehnologic Roșia-Jiu
 • Liceul Tehnologic Turceni, structura Strâmba-Jiu

   Obiectivele generale ale acestor  activități au fost:

 1. Îmbunătățirea nivelului de competențe prin utilizarea limbilor străine,
 2. Schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemul de predare,
 3. Promovarea și încurajarea formării permanente a personalului didactic ,
 4. Promovarea valorilor europene privind incluziunea, diversitatea, toleranța, egalitatea șanselor la educație,
 5. Îmbunătățirea calității predării și învățării prin folosirea tehnologiilor inovatoare.

      Activitatea a presupus parcurgerea următoarelor cursuri de formare, asigurate  de furnizorul de curs, Asociația Edu2grow:

-Creativity and interculturality

-Stop Bullying , Start Inclusion!-prevention and intervention

-Harmony and learning

-Outdoor Education

-Non-formal for inclusion

    Furnizorul de curs a pus la dispoziția participanților logistica necesară bunei desfășurări a activităților. Profesorii  participanți au avut posibilitatea să  cunoască modalități pedagogice optime de sudare a unei echipe și de fructificare a competențelor,  în cadrul grupurilor de lucru. De asemenea, aceștia au participat la activități menite să îi învețe să includă toți elevii unei clase în activități informale,  indiferent de mediul social din care aceștia provin.

   Un principiu modern al procesului didactic este tratarea diferențiată a elevilor. În acest sens, au avut loc activități extracurriculare incluzive, activități outdoor care promovează incluziunea,  jocuri de formare și de consolidare a unei echipe.

  Activitățile din cadrul proiectului au fost proiectate astfel încât să încurajeze creativitatea în procesul instructiv-educativ, abordarea metodelor inovative, integrarea elevilor  din categorii defavorizate.

   Cadrele didactice care au participat la aceste cursuri au avut șansa să își dezvolte, respectiv să își îmbogățească, diverse competențe de lucru la clasă cu elevii defavorizați, să aplice metode inovative specifice educației incluzive și educației pentru integrare, au observat beneficiile implementării acestor metode, au dezvoltat competențele de corelare a metodelor educației non-formale cu metodele educației formale, respectiv informale,  crescându-se astfel gradul  de atractivitate al activităților desfășurate la clasă, în vederea scăderii  riscului de abandon școlar.

   În perioada următoare,  se vor organiza activități de promovare, de diseminare și de multiplicare, pentru ca rezultatele proiectului  să fie cunoscute la nivel local și județean. Pe această cale, profesorii din alte unități școlare, în special din mediul rural, vor cunoaște oportunitățile de formare profesională pe care le oferă Programul Erasmus+.