Craiova, capitală a muzei Clio pentru o zi

Craiova a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au luat parte peste 40 de istorici, academicieni și cercetători. Programul dezbaterilor a cuprins o serie de teme dedicate formelor de motivare a membrilor S.Ș.I.R. și antrenarea diverselor categorii de vârstă în activitățile acesteia, lansări de carte ș.a.

Reuniunea istoricilor a fost prezidată de profesorii universitari Bogdan Murgescu şi Sorin Liviu Damean
Reuniunea istoricilor a fost prezidată de profesorii universitari Bogdan Murgescu şi Sorin Liviu Damean

Filiala Dolj a Societății de Științe Istorice din România a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România. Activitățile s-au desfășurat în Sala de Consiliu a Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității din Craiova, în prezența conducerii Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu – președintele S.Ș.I.R., academicianul Nichita Adăniloaie – președinte de onoare S.Ș.I.R., prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretarul general al S.Ș.I.R., membrii Biroului Executiv Național și a reprezentanții filialelor prezente la Lucrările Consiliului Național al S.Ș.I.R. Au fost dezbătute o serie de teme de interes general dar și cu privire la formele de motivare a membrilor Societății de Științe Istorice din România și antrenarea diverselor categorii de vârstă în activitățile acesteia. Participanții la Consiliu au asistat la lansarea volumelor: „Gheorghe Buzatu In Memoriam” și „Permanențele istoriei. Profesorul Corneliu Mihail Lungu la 70 de ani”, cele două lucrări bucurându-se de unanime aprecieri din partea celor prezenți.

Programul Consiliului Național S.Ș.I.R.

Nu întâmplător Filiala Dolj a găzduit în acest an lucrările Consiliului Național al S.Ș.I.R., activitatea ştiinţifică a acestei filiale fiind una complexă şi variată, în ultimii ani, intensificându-se și devenind tot mai bogată, pe plan naţional şi judeţean. Prin aportul actualei conduceri, prof. univ dr. Sorin Damean și conf. univ. dr. Constanțiu Dinulescu, prin organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă în domeniul didactic şi ştiinţific, editare cărţi, sesiuni omagiale, întâlniri cu elevii și studenții, reprezentanţii comunităţii locale, Bisericii, presei etc. Filiala Dolj a Societății de Științe Istorice din România este astăzi una dintre cele mai active filiale.
Lucrările Consiliului Național au debutat sâmbătă 24 mai, la sediul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității din Craiova, în prezența conducerii S.Ș.I.R. Organizatorii Consiliului Național S.Ș.I.R. din acest an, organizatorii propunând invitaților din țară un program variat care a cuprins dezbateri, lansări de carte, prezentarea activității filialelor prezente la Consiliu.
În semn de omagiu pentru două dintre personalitățile universitare marcante, istoricii craioveni au lansat în cadrul Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România și două volume dedicate distinșilor istorici Gheorghe Buzatu, de la moartea căruie se împlinește un an, dar și Profesorului Corneliu Mihai Lungu, la aniversarea a 70 de ani.
Din partea Filialei Gorj au fost prezenți la lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, istoricii Gheorghe Nichifor, președinte al S.Ș.I.R. Filiala Gorj, prof. Cornel Șomîcu, Andrei Popete-Pătrașcu și Valentin Pătrașcu.