Consiliul Județean vrea să dea afară administratorul spitalului

Loading

Analizând situaţia creată la Spitalul Judeţean de Urgenţă  Târgu-Jiu, unitate aflată  în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în conformitate cu prevederile contractului de management încheiat la data de  17.01.2013 între firma S.C. Tetraedru Medical Consulting S.R.L., în calitate de administrator şi Judeţul Gorj reprezentat prin Preşedinte-domnul Ion Călinoiu, la data de 18.02.2014, a fost încheiat un act adiţional la contractul menţionat anterior, în sensul schimbării managementului unităţii spitaliceşti.
Astfel, începând cu data încheierii actului adiţional, Manu Claudia Nicoleta îşi  încetează  atribuţiile, procedându-se la înlocuirea  cu  Sponoche  Marius Ion, declarat de S.C. Tetraedru Medical Consulting S.R.L.  ca reprezentant al managerului persoană juridică.  Aceta îşi va exercita atribuţiile în calitate de manager persoană desemnată a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu începând cu data de 19.02.2014.
Consiliul Judeţean Gorj ia în considerare, în continuare, rezilierea contractului de management. Comisia de evaluare constituită, va analiza indicatorii incluşi în contract prin prevederea acestora atât în caietul de sarcini cât şi în oferta societăţii comerciale în cauză. De asemenea, se va lua in considerare şi raportul echipei de audit  intern de la nivelul CJG, inclusiv măsurile şi recomandările trasate prin actele de control.
Termenul limită de finalizare a evaluării este data de 30.04.2014.