Concurs şi simpozion regional la Băleşti

Loading

Judeţul Gorj găzduieşte la începutul lunii iunie 2016 Proiectul educativ “Moştenirea Magherilor” aflat în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2016 la pagina 25, poziţia 771. Proiectul educativ presupune organizarea unui Simpozion pentru elevi şi a unui Concurs de istorie cu titulatura, în acest an, “Contribuţii ale generalului Gheorghe Magheru la făurirea României Moderne”.

Iată premianţii de la ediţia a doua a Proiectului educativ “Moştenirea Magherilor”
Iată premianţii de la ediţia a doua a Proiectului educativ “Moştenirea Magherilor”

Proiectul educativ ”Moștenirea Magherilor” se află la ediția a III-a și în acest an are două tipuri de activități cu aceeași temă: Simpozion pentru elevi şi Concurs de istorie. Ambele activități au drept scop promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului istoriei, stimulând interesul tinerilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru trecutul istoric.
Concursul este organizat de Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, Bălești, Gorj în colaborare cu urmașii familiei Magheru(inginerul Vlad Magheru), Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, Asociația ȘCOALA GORJEANĂ, Fundația Cultural-Științifică ”General Gheorghe Magheru”, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean Gorj.
Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII. Fiecare școală participă cu un echipaj constituit din 3 elevi ai aceluiaşi an de studiu sau din ani de studiu diferiţi direct la Concurs și indirect la Simpozion cu lucrări comune pentru fiecare echipaj.

Elemente de organizare

Simpozionul destinat elevilor de clasele V-VIII are două modalități de înscriere:on-line şi prin poștă.Referatul va avea maximum 10 pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe și va cuprinde obligatoriu numele profesorului coordonator. Lucrările sunt colective, sub forma unor echipaje de 3 elevi de la fiecare școală. O școală participă cu un singur echipaj,în caz de concurență se organizează etapă locală. Lucrările sunt trimise în perioada 18 aprilie-20 mai 2016 la adresa poștală: Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”,Sat Ceauru, Com. Bălești, Jud. Gorj, Nr 170 sau la adresa de e-mail scoalagorjeana@yahoo.com.
Concursul cuprinde 2 probe: Întocmirea unei lucrări din tematica propusă de maximum 10 pagini cu aparat critic, bibliografie şi anexe, prezentată de fiecare echipaj înscris în concurs (prezentare în Power Point ); A doua probă constă în 20 de întrebări grilă (itemi obiectivi şi semiobiectivi) formulate din bibliografia recomandată. Nerespectarea acestor cerinţe duce la descalificare.
Concursul se desfăşoară la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” pe data de 4 iunie 2016. În prealabil, școlile care doresc să participe la concurs se vor înscrie la adresa de e-mail scoalaceauru@yahoo.com sau somicucornel@yahoo.com.
Se acordă 3 premii şi 3 menţiuni la Simpozion și 3 premii și 3 mențiuni la Concurs. Se pot acorda şi premii speciale în funcţie de rezultatele obţinute în cadrul concursului. Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.