Concurs de Titularizare în învăţământ în 30 iulie 2013

 700 total views

Aspiranţii la un post în învăţământul gorjean vor susţine proba scrisă în 30 iulie 2013, rezultatele definitive fiind cunoscute în 8 august 2013. Ci care vor promova aceste concursuri au şansa obţinerii unui post până în 14 august a.c.

Proba scrisă a concursului de Titularizare din acest an va avea loc pe 30 iulie 2013, potrivit Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014, care a fost aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice sau catedrele vacante ori rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare va avea loc pe 4 aprilie.
Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, va avea loc în perioada 5 – 15 aprilie la secretariatul unităţii de învăţământ sau al centrului care organizează concurs. Desfăşurarea probei scrise va avea loc pe 30 iulie, iar primele rezultate vor fi afişate la 5 august. Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare se vor face în perioada 5 – 6 august, iar rezultatele finale vor fi anunţate la 8 august.
Prima etapă de repartizare, la care vor lua parte candidaţii care au obţinut cel puţin media 7,00 pentru posturi pe durată nedeterminată, va începe în data de 9 august. A doua etapă de repartizare, la care vor participa candidaţii care au obţinut cel puţin media 5,00 pentru posturi pe durată determinată, va începe în 14 august.