Concurs de Titularizare în învăţământ în 30 iulie 2013

Loading

Aspiranţii la un post în învăţământul gorjean vor susţine proba scrisă în 30 iulie 2013, rezultatele definitive fiind cunoscute în 8 august 2013. Ci care vor promova aceste concursuri au şansa obţinerii unui post până în 14 august a.c.

Proba scrisă a concursului de Titularizare din acest an va avea loc pe 30 iulie 2013, potrivit Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014, care a fost aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice sau catedrele vacante ori rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare va avea loc pe 4 aprilie.
Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, va avea loc în perioada 5 – 15 aprilie la secretariatul unităţii de învăţământ sau al centrului care organizează concurs. Desfăşurarea probei scrise va avea loc pe 30 iulie, iar primele rezultate vor fi afişate la 5 august. Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare se vor face în perioada 5 – 6 august, iar rezultatele finale vor fi anunţate la 8 august.
Prima etapă de repartizare, la care vor lua parte candidaţii care au obţinut cel puţin media 7,00 pentru posturi pe durată nedeterminată, va începe în data de 9 august. A doua etapă de repartizare, la care vor participa candidaţii care au obţinut cel puţin media 5,00 pentru posturi pe durată determinată, va începe în 14 august.