Evaluări pilot în 7 şcoli gimnaziale din judeţul Gorj

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează în luna mai evaluări pilot în 7 gimnazii din judeţul Gorj. La clasa a II-a vor susţine această evaluare elevii de la Şcoala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru (Băleşti) şi cei de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari. La clasa a IV-a vor susţinute evaluările elevii de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Şcoala Gimnazială Ceplea (Plopşoru) şi cei de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Totea (Licurici). În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ de la nivelul judeţului Gorj în care se vor desfăşura evaluările pentru clasa a VI-a, acestea sunt: Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi Şcoala Gimnazială Drăguţeşti.

Evaluările-pilot se vor desfăşura după următorul calendar: 9 şi 10 mai 2013 – evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, 15 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a şi 22 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.  Potrivit listelor publicate de MEN, la clasa a II-a vor susţine această evaluare elevii de la Şcoala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru (Băleşti) şi cei de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari. La clasa a IV-a vor susţinute evaluările elevii de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Şcoala Gimnazială Ceplea (Plopşoru) şi cei de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Totea (Licurici). În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ de la nivelul judeţului Gorj în care se vor desfăşura evaluările pentru clasa a VI-a, acestea sunt: Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi Şcoala Gimnazială Drăguţeşti.
Testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică.
Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale – şi matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.