Concurs de dans ,,Împreună pentru viitor”

       Vineri, 07 aprilie 2017, ora 11.00, în amfiteatrul Colegiului Comercial ,,Virgil Madgearu’’ din Târgu – Jiu, Consiliul Judeţean Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj și Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează etapa judeţeană a Concursului Naţional de Dans ,,Împreună pentru viitor” – eveniment ce se desfăşoară în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.

Secţiunile concursului sunt Dans modern şi Dans tradiţional. În concurs s–au înscris 7 echipe, 3 la secţinea Dans modern şi 4 la secţinea Dans tradiţional, de la şcoli gimnaziale şi licee din Târgu-Jiu, Motru, Rovinari şi Băleşti. Fiecare echipă este formată în mod egal din elevi voluntari proveniţi din unităţile de învăţământ care derulează parteneriate în cadrul S.N.A.C. şi elevi beneficiari, cu dizabilităţi certificate (minimum  8 – maximum 12 elevi).

Prin programele de Acţiune Comunitară ne propunem să încurajăm implicarea elevilor şi a tinerilor, ca voluntari,  în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susţinerii procesului de incluziune socială a acestora.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj și Colegiul Comercial ,,Virgil Madgearu’’ din Târgu – Jiu asigură buna organizare şi desfăşurare a acestui concurs.

 

Director CJRAE Gorj,

Coordonator Județean SNAC,

Profesor Ofelia Tulpan