Colegiul Tehnic Motru

Tradiţia unui învăţământ de calitate pentru viitorul Gorjului

COLEGIUL TEHNIC MOTRU
STRADA MOLIDULUI NR.1
MUNICIPIUL MOTRU
JUDEŢUL GORJ
TEL/FAX: 0253410160/0253410161
E-MAIL: colteh@mottru_yahoo.com
Director: Prof. NICOLAE RUŞEŢ

BAZA MATERIALĂ:

1 cabinet geografie
1 cabinet desen tehnic
3  cabinete matematică
1 cabinet consiliere psihopedagogică
3 cabinete limba română
2 cabinete limbi moderne
2 laboratoare de chimie
3 laboratoare de informatică
2 laboratoare de fizică
1 cabinet maşini miniere
1 cabinet religie
1 cabinet istorie/socio-umane
2 săli de sport
1 teren cu gazon artificial de handbal/baschet
1 cămin cu 300 locuri
1 cantină cu 400 locuri
1 cabinet medical

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2012-2013
CLASA IX-A , ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI

3 clase/90 elevi, tehnician mecanic
1 clasă/30 elevi, tehnician operator tehnică de clacul
1 clasă/30 elevi, tehnician în automatizări
1 clasă/30 elevi, tehnician în instalaţii electrice
1 clasă/30 elevi, tehnician desenator construcţii şi lucrări publice
1 clasă/30elevi, tehnician în activităţi economice
1 clasă/30 elevi, tehnician în administraţie publică
1 clasă 30/elevi, tehnician protecţia mediului
1 clasă/30 elevi, tehnician în industrie alimentară
Clasa a IX-a, frecvenţă redusă
1 clasă /30 elevi, matematică-informatică
Şcoala profesională
1 clasă/30 elevi (după absolvirea clasei a IX-a), sudor
1 clasă/30 elevi, brutar patiser