Colegiul Tehnic Mătăsari, o şcoală cu tradiţie

„Menirea firească a şcolii nu este să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.”

Ion Slavici

Colegiul Tehnic Mătăsari
Str. Principală, nr. 75, Mătăsari, Gorj
Email: colegiultehnicmatasari@yahoo.com
Tel/fax: 0253/376883

Plan de şcolarizare pentru anul 2010-2011
Clasa a IX-a, învăţământ liceal de zi:
1 clasă/30 elevi, profil uman, filologie;
1 clasă/ 30 elevi, profil real, matematică – informatică;
2 clase/ 60 elevi, domeniul economic;
1 clasă/30 elevi, domeniul mecanică;
1 clasă/ 30 elevi, domeniul industrie alimentară;
Clasa a XI- a, an de completare:
1 clasă/ 30 elevi, domeniul electronică şi automatizări, zi;
1 clasă/ 30 elevi, domeniul mecanic, zi;
Clasa a XII- a, ruta progresivă:
1 clasă/ 30 elevi, domeniul mecanic, zi.

Baza materială a şcolii
30 săli de clasă
4 laboratoare
Informatică
Fizică
Biologie
Chimie
Ateliere şcoală
Amfiteatru
Sală de sport
Misiunea şcolii
Colegiul Tehnic Mătăsari satisface nevoia fiecărui elev de a se simţi competent ăn a deţine şi utiliza informaţia , formându-i competenţa care să îi permită absorbţia rapidă pe piaţa forţei de muncă.
Aflat mereu în slujba elevului, colegiul oferă un mediu de învăţare primitor, deschis, valorizant, ăn care se încurajează dezvoltarea unei personalităţi complete.
Rezultatele obţinute la diferite concursuri şcolare confirmă profesionalismul cadrelor didactice şi preocuparea permanentă pentru pregătirea elevilor.
Parteneriatele dintre şcoală şi instituţiile comunităţii se bazează pe o strânsă colaborare, cooperare şi comunicare în folosul şi spre binele elevului.
Echipamentele moderne din şcoală contribuie în cea mai mare măsură la dezvoltarea abilităţilor profesionale ale elevilor , pregătind, astfel, profesioniştii de mâine.
Viziunea şcolii
Colegiul Tehnic Mătăsari oferă servicii educaţionale de calitate, având la bază o strategie elaborată care de bazează pe un management performant şi o ofertă educaţională generoasă, cu finalităţi în formarea unor tineri capabili să se integreze într-o societate aflată în continuă schimbare.
Opţiuni strategice
Asigurarea unui program corespunzător de educaţie şi formare pentru elevi;
Stimularea creativităţii tuturor factorilor implicaţi în elaborarea proiectului curricular şi extracurricular;
Dezvoltarea bazei materiale care să permită o participare activă şi coerentă a elevilor în procesul de instruire;
Cunoaşterea şi respectarea de către elevi a Regulamentului de Ordine Interioară al şcolii;
Pregătirea elevilor în vederea participării lor la concursuri, competiţii şi olimpiade;
Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii: părinţi, oameni de afaceri, patronat, instituţii de stat, privind creşterea ofertei educaţionale a unităţii şcolare;
Formarea continuă generală a personalului din unitate.