Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…”(C. Brâncuși)

colegiul-george-cosbuc-motru-1Colegiul Naţional “George Coșbuc” completează orizontul învățământului motrean cu o instituție școlară care se dorește o alternativă la orientarea tehnică și industrială a obiectivelor regionale, prin situarea perspectivei educaţionale în zona performanței, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie, cu bogate resurse de adaptabilitate la o societate modernă, aflată în continuă schimbare, cu disponibilități creatoare, cunoştinţe ştiinţifice solide și viziune optimistă asupra viitorului.
colegiul-george-cosbuc-motru-2În prezent, colegiul funcţionează cu 1052 de elevi, grupaţi în 37 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial și liceal. Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real și uman, cu specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.
Școala pune la dispoziția beneficiarilor ei 19 săli de clasă renovate și modernizate, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un laborator de creație (artă dramatică), o sală de sport, un amfiteatru destinat manifestărilor festive și activităților extracurriculare, o bibliotecă dotată cu 21.294 volume, sală de lectură, un cabinet de consiliere psihopedagogică. Activitatea de predare este asigurată cu personal didactic calificat şi cu o înaltă pregătire metodico-ştiinţifică, nota definitorie a şcolii fiind dată de preocuparea profesorilor pentru pregătirea ştiinţifică şi activitatea competiţională. Majoritatea cadrelor didactice posedă gradul didactic I, experiență la catedră și performanțe profesionale deosebite.
Dovada urmăririi unor cote valorice înalte în instruire și educație o constituie performanţele obținute în anul şcolar 2014-2015:
-elevi cu rezultate foarte bune: 465
-procent de promovabilitate la Evaluarea Națională în anul 2014-100% ;
-procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat în anul 2014-95,88% ;
-procentul absolvenților de liceu admiși în învățământul superior în anul 2014-95,5%;
-rata abandonului școlar-0%.
La Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi şi ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj.

Oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016:

Plan de şcolarizare
Nivel primar:
-clasa pregătitoare – o clasă
-clasa I – o clasă
-clasa a II-a – o clasă
-clasa a IV-a –două clase
Nivel gimnazial:
– clasa a V-a –două clase
-clasa a VI-a o clasă
-clasa a VII-a –două clase
-clasa a VIII-a – două clase
Nivel liceal:
– clasa a IX-a – şase clase:
– trei clase – matematică-
informatică (filiera teoretică,
profil real)
– o clasă – ştiinţe ale naturii
(filiera teoretică, profil real)
– o clasă – filologie (filiera
teoretică, profil uman)
– o clasă – ştiinţe socio-
umane (filiera teoretică,
profil uman)
-clasa a X-a -șase clase
-clasa a XI-șase clase
-clasa a XII-a –șase clase
Curriculum opțional
Învăţământ primar:
-“English is fun!”
-„Let’s learn english!”
-„Prietenul meu, calculatorul”
Învăţământ gimnazial:
-Educaţie pentru sănătate
-Protecţia mediului
-„Prietenul meu, calculatorul”
Învăţământ liceal:
Disciplinele opționale sunt distribuite în funcție de profil și specializare, acoperind toate ariile curriculare. În școală funcționează un club de dezbateri și un club de lectură și creație. Acţiunile educative școlare și extracurriculare sunt variate: excursii tematice, expoziții de pictură, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, spectacole de teatru, întâlniri ale membrilor clubului cinefililor, vizitarea unor instituții de învățământ superior (Universitatea din Craiova, Universitatea din Timișoara), acțiuni de voluntariat, deplasări în centre care instituționalizează copii cu probleme, derularea de parteneriate cu instituții culturale, sărbătorirea unor personalități, marcarea unor evenimente istorice și culturale.