Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru, performanţa la ea acasă

ADRESA: ALEEA MARGARETEI, NR. 3
MOTRU, JUDEŢUL GORJ
TELEFON: 0253/410322
E-MAIL: colegiul_motru@yahoo.com
colegiulmotru@gmail.com
http://www.cngc.uv.ro

Înfiinţat în anul 2000, Colegiul Naţional “George Coşbuc” completează orizontul învăţământului motrean cu o instituţie şcolară care se doreşte o alternativă la orientarea tehnică şi industrială a obiectivelor regionale, prin situarea perspectivei educaţionale în zona performanţei, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie, cu bogate resurse de adaptabilitate la o societate modernă, aflată în continuă schimbare, cu disponibilităţi creatoare, cunoştinţe ştiinţifice solide şi viziune optimistă asupra viitorului.
În prezent, colegiul funcţionează cu 1006 elevi, grupaţi în 37 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial şi liceal. Ciclul liceal cuprinde filiera teoretic, profilurile real şi uman, cu specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.

Plan de şcolarizare pentru anul 2010-2011
– clasa I – o clasă
– clasa a V-a – două clase
– clasa a IX-a – şase clase (28 de elevi pe clasă):
trei clase – matematică-informatică (filiera teoretică, profil real)
o clasă – ştiinţe ale naturii (filiera teoretică, profil real)
o clasă – filologie (filiera teoretică, profil uman)
o clasă – ştiinţe socio- umane (filiera teoretică, profil uman)

Colegiul dispune de:
-21 de săli de clasă renovate şi modernizate
-două laboratoare de informatică
-un laborator de chimie
-un laborator de fizică
-un laborator de biologie
-un laborator de creaţie (artă dramatică)
-un cabinet de limbi moderne
-o sală de sport
-un amfiteatru
-o bibliotecă dotată cu 18.000 de volume
Personalul şcolii: 56 de cadre didactice calificate, majoritatea cu experienţă şi performanţe profesionale
Performanţe şcolare în anul şcolar 2009-2010:
-elevi cu rezultate foarte bune: 480
-elevi cu rezultate bune: 320
-burse de merit : sem. I – 117 ; sem. II – 174
-burse de studiu : sem. I – 123 ; sem. II – 157
-procent de promovabilitate la Tezele cu Subiect Unic-100% ;
-procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat-100% ;
-procentul absolvenţilor de liceu admişi în învăţământul superior în anul 2009-100%
-rata abandonului şcolar-0%
-65 de elevi participanţi şi premiaţi la concursuri şi olimpiade şcolare (nivel judeţean, interjudeţean, naţional, internaţional).
Discipline opţionale
Învăţământ primar:
-“English is fun!”
-„Let’s learn english!”
-„Prietenul meu, calculatorul”
Învăţământ gimnazial:
-Educaţie pentru sănătate
-Protecţia mediului
-„Prietenul meu, calculatorul”
Învăţământ liceal:
Disciplinele opţionale sunt distribuite în funcţie de profil, aco­perind toate ariile curriculare: Complemente de algebră şi analiză matematică, Romanul francez în secolul al XIX-lea, Civilizaţie şi cultură franceză, Competentă în mass-media, Electricitatea şi aplicaţiile ei, Drepturile refugiaţilor, Holocaustul, Artă dramatică, Tratarea diferenţiată în jocul de baschet.
Acţiuni extracurriculare: serbări şcolare, premieri ale elevilor merituoşi, acţiuni ecologice, acţiuni comunitare, participări la concursuri, parteneriate educative, redactarea revistei şcolii – „Noi”, întruniri ale membrilor cenaclului literar „Floare albastră”, spectacole ale cercului de teatru „Mimesis”, excursii, momente festive dedicate sărbătoririi unor personalităţi.
Acţiuni educative:
Şcoala se evidenţiază printr-o atitudine activă faţă de problemele elevilor, existând numeroase acţiuni axate pe consiliere psihopedagogică si orientare şcolară şi profesională.

Premii la olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2009-2010
La Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi şi ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj.
În anul şcolar 2009-2010, multitudinea rezultatelor remarcabile creionează o viziune optimistă asupra posibilităţilor de a considera educaţia realizată în colegiul „George Coşbuc” ca ofertantă şi conformă cu aspiraţiile tinerilor de azi:
– Ceuşescu Bianca Elena, clasa a XI-a C, – premiul I la olimpiada de biologie, faza judeţeană, premiul I la faza naţională a olimpiadei şcolare de biologie, profesori îndrumători- MălaiAlexandra, Tutunaru Adela ;
-Dăogaru Marian, clasa a X-a A- premiul I la olimpiada de fizică, faza judeţeană; menţiune la faza naţională, desfăşurată la Constanţa; Diplomă de merit acordată de Universitatea din Craiova, facultatea de fizică, menţiune la faza naţională a concursului „Constantin Sălceanu” (Univ. din Timişoara), profesor îndrumător Alioanei Carmen;
– Băleanu Andrei, clasa a XI-a A, premiul I la faza judeţeană, Diplomă de participare la faza naţională a olimpiadei de matematică, profesori îndrumători – Găman Grigore, Drulă Valeriu;
– Pârvănescu Nadina, clasa a IX-a A, premiul I la faza judeţeană, Diplomă de participare la faza naţională a olimpiadei de Logică şi argumentare, profesor îndrumător Negrea Constantina;
– Mischie Dana, clasa a IX-a E, premiul I la faza judeţeană, Diplomă de participare la faza naţională a olimpiadei de istorie, profesor îndrumător Negrea Nicolae;
– Dondera Alin, clasa a IV-a A, premiul I la faza judeţeană, Menţiune la faza naţională a olimpiadei de Educaţie civică, învăţător Marian Ileana;
– Rîjniţă Ioana, clasa a IV-a A, premiul I la faza judeţeană, Menţiune la faza naţională a olimpiadei de Educaţie civică, învăţător Marian Ileana;
– Marin Oana  Cristina, clasa a X-a E, premiul I la faza judeţeană, premiul I la faza naţională a concursului „Tinere condeie”, profesori îndrumători – Rodica Marin, Romulus Iulian Olariu; premiul I la Concursul naţional “Repere de gândire filosofică”, profesor îndrumător Negrea Constantina;
–Burlan Vlad – clasa a XI-a D – premiu special la Concursul naţional “Repere de gândire filosofică”(profesor Constantina Negrea);
– Croce Cristian – clasa a XI-a D – premiu special la Concursul naţional “Repere de gândire filosofică” (profesor Constantina Negrea);
– Costea Adrian, clasa a X-a A, Meniune la faza interjudeţeană a concursului de fizică „Liviu Tătar”, menţiune la  olimpiada de fizică, faza judeţeană, profesor îndrumător Alioanei Carmen; -premiul III la olimpiada de geografie, faza judeţeană, profesor îndrumător Bolovan Maria;
– Onea Melania, clasa a IX-a A, premiul III la olimpiada de fizică, faza judeţeană (profesor Alioanei Carmen); menţiune la olimpiada de chimie –profesor Roşianu Maria;
– Sibinescu Ioana Silvia, clasa a XI-a A – menţiune la  olimpiada de fizică, faza judeţeană (profesor îndrumător, Ilie Nicoleta);
– Beşcheret Andreea, clasa a IX a A – menţiune la  olimpiada de fizică, faza judeţeană (prof.Alioanei Carmen);
– Giurcău Adelina, clasa a VIII-a A, premiul II la olimpiada de chimie, faza judeţeană, profesor îndrumător Bărbulescu Sabina;
– Mincan Oana, clasa a  XI-a A – premiul III la olimpiada de chimie, faza judeţeană (prof. Roşianu Maria );
– Mincan Mădălina, clasa a  X-a A – menţiune la olimpiada de chimie, faza judeţeană (prof. Roşianu Maria);
– Mănescu Claudia, clasa a  XI-a  A- menţiune la olimpiada de chimie, faza judeţeană (prof.Roşianu Maria);
–Ghigoartă  Mioara-clasa a XII-a D – menţiune la olimpiada de limba şi literatura română „George Călinescu”, faza judeţeană (profesor Romulus Iulian Olariu);
-Bălaşa Ionela – clasa a X-a E- menţiune la olimpiada de limba şi literatura română „George Călinescu”, faza judeţeană(profesor Rodica Marin);
-Pişoi  Ioana -clasa a XII-a E – menţiune la olimpiada de limba şi literatura română „George Călinescu”, faza judeţeană(profesor Ana-Daniela Vâlceanu);
– Florescu  Alin, clasa a X-a E- premiul III la olimpiada de limba engleză (profesor Mărilă Iuliana);
-Pârvulescu  Ramona, clasa a X-a A- premiul III la olimpiada de limba engleză (profesor Mărilă Iuliana);
– Novacovici Eunice, clasa a IV-a A, Medalie de bronz la concursul naţional de matematică de la Râmnicu-Vâlcea, învăţător Marian Ileana;
– Chirculescu Ileana, clasa a XII-a D, premiul III la olimpiada de logică şi argumentare, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Constantina;
– Predescu Adina, clasa a IX-a A, menţiune la olimpiada de logică şi argumentare, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Constantina;
– Pişoi Ioana, clasa a XII-a D, premiul II la olimpiada de filozofie, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Constantina;
– Negrea Alexandru, clasa a VII-a A, premiul II la olimpiada de Cultură civică, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Constantina;
– Croitoru Bristena,  clasa a VII-a A, premiul II la olimpiada de Cultură civică, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Constantina;
– Negrescu Nicoleta, clasa a XII-a D, premiul II la olimpiada de istorie, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Nicolae ;
– Bera Anda, clasa a XI-a D, premiul II la olimpiada de istorie, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Nicolae ; menţiune la olimpiada de limba franceză, faza judeţeană, profesor îndrumător Creţu Emanuela;
-Marinescu Denisa, clasa a X-a A, premiul II la olimpiada de istorie, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Nicolae;
– Tudoran Mădălina, clasa a X-a E, premiul III la olimpiada de istorie, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Nicolae;
– Tufan Paul, clasa a XI-a A, menţiune la olimpiada de istorie, faza judeţeană, profesor îndrumător Negrea Nicolae;
– Giurcău Adelina, clasa a VIII-a A, premiul II la olimpiada de religie, faza judeţeană, profesor îndrumător Hoară Marcel;
– Horcea Ruxandra, clasa a VIII-a A,  premiul III la olimpiada de religie, faza judeţeană, profesor îndrumător Hoară Marcel;
– Echipa de tetratlon-atletism: Paralescu Narcis, Ionescu Roland, Nicoară Alexandru, Nedeloiu Viorel, clasele V-VIII,  premiul I la olimpiada de Educaţie fizică, faza judeţeană, profesor îndrumător Jiroveanu Ionela;
– Echipa de handbal fete, clasele V-VIII,  premiul II la olimpiada de Educaţie fizică, faza judeţeană, profesor îndrumător Jiroveanu Ionela;
– Echipa de fotbal băieţi, clasele V-VIII,  premiul III la olimpiada de Educaţie fizică, faza judeţeană, profesor îndrumător Jiroveanu Ionela;
– Vintilescu Delia, clasa a VIII-a A, premiul II la olimpiada de limba latină, faza judeţeană, profesor îndrumător Cornoiu Cristina;
– Armăşoiu Adriana, clasa a VIII-a A, premiul III la olimpiada de limba latină, faza judeţeană, profesor îndrumător Cornoiu Cristina;
-Crişan Simona, clasa a VIII-a A, menţiune la olimpiada de geografie, faza judeţeană, profesor îndrumător Stan Lidia;
-Durdan Andreea, clasa a VII-a A, menţiune la olimpiada de biologie, faza judeţeană, profesor îndrumător Lăudat Raluca;
-Echipajul format din Borontea Minodora, Bera Anda, Irimia Diana, Marinescu Denisa, clasele X-XI, premiul III la concursul Cultură şi civilizaţie franceză, profesori îndrumători Creţu Emanuela, Elinescu Emilia.

3 Comments on “Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru, performanţa la ea acasă”

  1. Declar ca profesorul corupt ILIE CORNOIU care este sef la disciplina de SUINE din cadrul Facultati de Zootehnie si Biotehnologii,Cluj Napoca este unul dintre cei mai corupti profesori din aceasta Universitate (cere pe examen 100 euro,si a vandut mai multe examene ,proiecte si lucrari de licenta)Am sperante ca in viitorul apropiat organele abilitate ale statului sa ia masuri si sa l aiba in atentie.Va multumesc anticipat. Claudi

Comments are closed.