Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

Loading

Str. 1 Decembrie 1918, Nr.25
Tel./Fax. : 0253.210.235
E-mail: cn@ecat.ro
www.ecat.ro

Ofertă educaţională în anul şcolar 2011-2012
PROFIL REAL:
Matematică-Informatică – 5 clase
Ştiinţe ale naturii – 2 clase
Profil uman:
Filologie – 1 Clasă

Pentru că:
Şcoala dispune de resurse umane valoroase, majoritatea cadrelor didactice deţinând gradul didactic I
Elevii noştri au obţinut de-a lungul timpului rezultate ce-i clasează între primii din judeţ.
Mediile minime de admitere şi absolvire se situează întotdeauna peste 9.00.
Baza materială este bogată şi bine întreţinută, cu accent pe disciplinele informatică, fizică, chimie, biologie, educaţie fizică.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul nostru www.ecat.ro
Deoarece dotarea Colegiului în 2011 se prezintă astfel:
Local propriu: Strada 1 Decembrie 1918, nr. 25
17 Sali de clasă cu mobilier nou.
4 laboratoare dotate cu 80 calculatoare conectate în reţea, din care: 52 Pentium IV, 15 Pentium III, 2 scanere, 2 imprimante laser, conectare la internet pe toate staţiile pe fibră optică. 2 servere Windows 2000 Profesional, 1 server Linux, minibiblioteca de specialitate;
2 laboratoare de fizică dotate complet;
1 laborator chimie;
1 laborator de biologie;
1 cabinet de geografie;
1 cabinet de limba română;
1 cabinet de consiliere psihopedagogică dotat cu calculator, camera video, player, nomenclatoare, mape tematice etc.
Biblioteca: 29.000 – titluri;
Internat cu 120 locuri, cantină;
Bază sportivă cu terenuri de minifotbal, handball, baschet, pistă atletism, volei, sală fitness;
Centrale termice proprii.