Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari

colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-1 colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-2 colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-3 colegiul-gheorghe-tatarescu-rovinari-4Prezentarea unităţii

Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari are structură şi forme de învăţământ diverse, aducându-şi o însemnată contribuţie la viaţa economică şi social-culturală a zonei.
Se poate spune pe bună dreptate că este un lăcaş de învătământ cu o bogată tradiţie.
Astfel în anii 1960-1977, în colonia Poiana a funcţionat Liceul Teoretic Rovinari.
Începând cu anul 1974 şcoala îşi schimbă profilul şi denumirea în Liceul de Mecanică Rovinari (HCM nr. 354 / 05.04.1974), apoi prin acte normative succesive (Decrete ale Consiliului de Stat) poartă denumirea de Grup Şcolar Minier Rovinari (1977), persoană juridică cu sediul în satul Rovinari, iar prin DCS nr 365-08.12.1981, anexa nr. 3, devine Grupul Şcolar Industrial Minier, cu sediul în Oraşul Rovinari, jud.Gorj.
Unitatea îşi păstrează această titulatură până în anul 2011, când prin Ordinul MECTS nr. 4720/03.08.2011 devine Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari.
Cei peste 800 de elevi ai unităţii noastre urmează formele de învăţământ: liceu zi (ştiinţe ale naturii şi profil tehnic), liceu seral (profil tehnic), învăţământ profesional (profil tehnic), învăţământ postliceal (şcoală postliceală în domeniul protecţiei mediului şi profil tehnic) şi şcoală de maiştri (profil tehnic). În anul şcolar 2015-2016 în unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea 55 de cadre didactice, 7 personal didactic auxiliar şi 9 personal nedidactic.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2015/2016

Clasa a IX-a Liceu –zi-4 clase
Profil Real
Specializarea: Ştiinţe ale naturii (28 locuri)
Profil tehnic
Specializarea:
Electronică automatizări-1 clasă (28 locuri)
Electric-1 clasă (28 locuri)
Electromecanică -1 clasă (28 locuri )

CLASA a IX-a Învăţamânt profesional
cu durata de 3 ani- 1 clasă
Domeniul de formare: Mecanică -1/2 clasă (14 locuri); Calificarea profesională: Strungar
Domeniul de formare: Electromecanică -1/2 clasă (14 locuri); Calificarea profesională: Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

Anul I-Şcoală Postliceală-2 clase
Domeniul de formare: Protecţia mediului -1 clasă (28 locuri); Calificarea profesională: Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului
Domeniul de formare: Mecanică-1 clasă (28 locuri); Calificarea profesională: Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Anul I-Şcoală de Maiştri-1 clasă
Domeniul de formare: Electric (28 locuri); Calificarea profesională: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Clasa a XI-a Liceu Învăţământ seral-1 clasă
Domeniul de formare: Mecanică (28 locuri); Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Baza materială

1 corp clădire şcoală
1 corp clădire ateliere
18 săli de clasă
3 laboratoare informatică
1 laborator biologie
1 laborator chimie
1 laborator fizică
1 laborator mecatronică
6 ateliere şcolare
1 amfiteatru
centru de documentare şi informare
bază sportivă
sală de sport
cabinet psihopedagogie
cabinet medical
centrală termică proprie
conectare la internet şi televiziune prin cablu

Adresa:

Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari
Strada Jiului , nr 1
Telefon/Fax: 0253/371323
E-mail: licrov@yahoo.com
Rovinari/ Gorj
Conducerea Colegiului ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari este asigurată de prof. Fârţă Dumitru – director şi prof. Pătrulescu Corina – director adjunct.