Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari

Oferta educațională pentru anul școlar: 2013-2014

CLASA a IX-a Liceu- forma de învățământ zi

Profil Real
Domeniul de formare:    Calificare profesională:
Științe ale naturii            – 2 clase
Profil Tehnic
Electonică și automatizări    –   Tehnician de telecomunicații     – 1 clasă
–    Tehnician în automatizări    – 1 clasă
Electric    –    Tehnician energetician     – 1 clasă
Electromecanică    –     Tehnician electromecanic     – 1 clasă
Mecanică     –     Tehnician mecanic întreținere și reparații    – 1 clasă

CLASA a X-a Învățământ profesional cu durata de 2 ani

Electric     –  Electrician exploatare joasă tensiune     – 1 clasă
Mecanic    –  Mecanic utilaje și instalații în industrie    – 1 clasă

CLASA a X-a- A DOUA ȘANSĂ
Electronică și automatizări             – 1 clasă

CLASA a XII-a SERAL
Mecanic    –  Tehnician mecanic întreținere și reparații     – 1 clasă

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ

Tehnician laborant pentru protecția calității mediului     – 1 clasă
Tehnician operator mașini cu comandă numerică     – 1 clasă
Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizări     – 1 clasă

Dragi elevi din clasa a VIII-a ai judeţului Gorj, alegeţi Colegiul Gheorghe Tătărescu fiind convinşi că veţi beneficia de un act instructiv-educativ competent, actualizat la cerinţele educaţiei europene.
Colegiul Gheorghe Tătărescu este una din cele mai mari unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.
A fost înfiinţată în anul 1972 sub denumirea de “Liceul de Cultură Generală” iar în anul 1992 îşi schimbă denumirea în: ’’ Grup Şcolar Industrial Rovinari’’. În anul 2011 am ales ca liceul nostru să poarte denumirea de ,,Colegiul Gheorghe Tătărescu’’ pentru a omagia activitatea laborioasă de om de stat a lui Gheorghe Tătărescu, născut în anul 1886 în localitatea Poiana, Gorj. Schimbarea denumirii unităţii şcolare din ’’ Grup Şcolar Industrial Rovinari’ în ,, Colegiu’’ deschide drumul spre o reală diversificare a parcursului şcolar în conformitate cu interesele şi aptitudinile elevilor din oraşul Rovinari şi din localităţile învecinate.
Director: FÎRŢĂ DUMITRU
Director adjunct: PĂTRULESCU CORINA

Str. Jiului, Nr. 1, Rovinari | Telefon: 0253/371323