Colegiul Comercial Virgil Madgearu Târgu Jiu

Nu numai că ne onorează vecinătatea cu ascensionala „COLOANA FARĂ SFÂRSIT” a lui BRANCUSI, dar alăturarea spaţială obligă liceul nostru la performanţe, succese si sincronizare cu viaţa didactică de pe alte meridiane.
Str. Tudor Vladimirescu , nr. 124,
Tg-Jiu, Judetul GORJ
Tel: 0253/ 211702
Tel/Fax: 0253/223370
www.ccvm.ro
e – mail: cncvm@hotmail.com
NOI ÎŢI OFERIM:
O viziune asupra lumii profesionale calificări şi profesii din domeniile economic, administrativ, comerţ, turism şi alimentaţie publică.
Facilităţi privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor, in firme sau instituţii publice.
Deschidere spre mediul social-economic, colaborări si parteneriate cu instituţii şi firme in scopul formarii si dezvoltării de competenţe personale si profesionale.
O oferta educaţională fundamentată pe previziunile de dezvoltare economică, locală şi regională.
O şcoală modernă bazată pe calitatea învăţării si orientată spre viitor, cu cadre didactice de un înalt profesionalism şi vocaţie pedagogică.
Programe de promovare a tinerilor talentaţi .

SCURT ISTORIC
Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Comercial „VIRGIL MADGEARU” Tg-Jiu, împrumută verticalitatea operei din vecinătate si spiritul modern, dinamic al omului contemporan.
A fost fondat în anul 1925 şi este prima instituţie economică din judeţul nostru .
La început a fost Şcoală Comercială care apoi s-a transformat în Şcoală Medie Economică.
În anul 1966 se reînfiinţează sub denumirea de Şcoală Secundară de Contabilitate şi Comerţ, iar din anul 1999 prin Ordinul MEN devine colegiu ce poartă numele renumitului economist Virgil Madgearu.
Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, care a primit distincţia “ŞCOALA EUROPEANA”, în 2009, reprezintă o şcoală care şi-a câştigat, în timp, prestigiu şi personalitate demonstrate de rezultatele deosebite obtinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la olimpiadele şi concursurile naţionale.

Principii pe care le promovăm:
-Calitatea educaţiei
-Egalitatea şanselor
-Formarea elitei
-Competitivitate europeana
-Spiritul de echipă
-Obiectivitate si corectitudine

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2010 – 2011
Ciclul inferior al liceului:
Nivelul 1:
*Clasa a IX-a,zi
– servicii/tehnician în activităţi economice – 5 clase, 150 elevi;
– servicii/tehnician în activităţi de comerţ – 2 clase, 60 elevi;
– servicii/tehnician în hotelărie- 1 clasă – 30 elevi;
– servicii/tehnician în turism- 1 clasă – 30 elevi;
– servicii/organizator banqueting- 1 clasă – 30 elevi;
Nivelul 2:
*Clasa a XI-a , zi- Anul de completare
– comerţ/ comerciant- vânzător,- 1 clasă – 30 elevi;
– turism şi alimentaţie / ospătar (chelnăr) vânzător în unităţi de alimentaţie – 1 clasă -30 elevi;
– turism şi alimentaţie lucrător hotelier – 1 clasă -30 elevi;
*Clasa a XI-a , seral- Anul de completare
– turism şi alimentaţie/lucrător hotelier 1 clasă 30 elevi
– turism şi alimentaţie/bucătar – 1 clasă – 30 elevi;
Ciclul superior al liceului:
Nivelul 3
Clasa a XII-a Ruta progresivă
– turism şi alimentaţie/organizator banqueting – 1 clasă -30 elevi;
– turism şi alimentaţie /tehnician în hotelărie- 1 clasă – 30 elevi;
– comerţ/tehnician în activităţi de comerţ– 1 clasă – 30 elevi;

BAZA MATERIALĂ
Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învaţământului cu cea legată de constituirea unui cadru propice procesului de învaţământ, Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” a reuşit sa pună la punct o bază materială care se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel european.
1. Amfiteatru: Sală pentru activităţi şcolare si extracurriculare cu 250 locuri – 1;
2. Săli de clasă: Ore de predare – 11;
3. Laboratoare: Chimie, Fizică, Biologie, Informatică cu acces la Internet;
4. Ateliere pentru pregătirea practică dotate prin programul PHARE TVET Comerţ,
Alimentaţie publică şi turism;
5. Cabinete: Consiliere şi orientare, Limbi Străine, Centru de resurse pentru informare si documentare;
6. Teren de sport Desfăşurarea orelor de Educatie fizică;
7. Bibliotecă: 18000 volume.

PERSPECTIVE DE VIITOR
Programe de cooperare europeană:

• Proiectul ECONET implementat în Europa de KULTURKONTAKT din Austria – pe tema firmelor de exerciţiu.
• Programul PHARE RO VET 0108.01- 0108.03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic.
• Proiect de parteneriat – SOCRATES – „FAIRMAROPE” cu Franţa, Italia, Polonia, Lituania.
• Proiectul „Nouvelles pedagogie et organisations des l’etablissements „, Prof. dr. CIUNGU PETRE.
• „Creating E-Learning Courses – Hands on tools and practical tips”- Prof. Giorgi Isabela
• Proiecte de mobilităţi elevi, Leonardo da Vinci:-Valorificarea potenţialului turistic rural conform normelor UE
• Modalităţi de valorificare a turismului rural şi urban.

One Comment on “Colegiul Comercial Virgil Madgearu Târgu Jiu”

Comments are closed.