CJRAE Gorj, trecut şi prezent

În data de 20 februarie 2006 avea să se înfiinţeze Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj, unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice și coordonată metodologic de IȘJ Gorj. CJRAE începe a se face cunoscută tot mai mult apoi ca instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

72 de specialişti are în prezent CJRAE Gorj
72 de specialişti are în prezent CJRAE Gorj

Specialiştii din CJRAE Gorj şi-au ales ca moto al activităţii lor o maximă din gândirea scriitorului şi academicianului francez Victor Hugo, care spunea că „Fiecare copil pe care-l educăm este un om pe care-l câştigăm.” Plecând de la aceste vorbe înţelepte, misiunea CJRAE Gorj se rezumă la a recâștiga şi a susţine starea de bine în mediul şcolar, de a aşeza în sufletul copiilor pacea, de a menţine armonia în interacţiunile din spaţiul educaţional şi cel relaţional, cu familia şi societatea.

Trecut…….

O scurtă incursiune în istoricul serviciilor logopedice şi de consiliere şcolară ne duce spre începuturi, în anul 1967, când a început să lucreze Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională. Se continuă cu apariţia primelor centre logopedice interşcolare la Şcoala Generală Nr. 12 Târgu-Jiu şi Şcoala Generală Nr. 3 Târgu-Jiu. În 1995 se constituie CJAP Gorj, iar la 20 februarie 2006 se naşte CJRAE Gorj. La această dată, instituţia dispunea de un număr de 30 de salariaţi, din care 2 logopezi şi 26 de profesori consilieri şcolari. Din anul 2009, cu sprijinul direct al Consiliului Judeţean Gorj, se mută în actualul local. Activităţile devin din ce în ce mai complexe şi mai importante pentru beneficiarii de servicii speciale. În anul aniversar, 2016, CJRAE Gorj este o instituţie puternică, cu o bază materială modernă, o resursă umană valoroasă şi o logistică adecvată desfăşurării unor servicii de calitate. În prezent, există în organigramă 76 de locuri de muncă, din care 72 sunt ocupate. Numărul consilierilor şcolari a ajuns la 49, aproape dublu faţă de anul înfiinţării, iar cel al logopezilor la 12.

…şi prezent

Pentru a răspunde obiectivelor rezultate din nevoile de intervenţie la nivelul sistemului educaţional, CJRAE Gorj iniţiază şi desfăşoară o mulţime de proiecte, programe şi campanii precum: „Mai puţin tutun, mai multă viaţă!”(campanie educaţională de prevenire a consumului de tutun în rândul elevilor), „Nu eşti singur!” (promovarea sănătăţii mentale la elevi); „Să facem pace!”, „Puternici, dar nu violenţi!” (programe de prevenire a violenţei în mediul şcolar); „Săptămâna toleranţei şi integrării” (formarea comportamentelor şi atitudinilor tolerante la elevi); „Familia prin ochii copiilor” (dezvoltarea relaţiilor sănătoase şi armonioase între părinţi şi copii); „Start pentru o viaţă sănătoasă!” (promovarea unui stil de viaţă sănătos); „Artă sau violenţă?Tu alegi!” (concurs interjudeţean de prevenire a violenţei, în parteneriat cu CJRAE Dolj).
CJRAE Gorj are în momentul de faţă peste 25 de parteneri educaţionali tradiţionali şi desfăşoară proiecte educaţionale cu UNICEF România, Organizaţia „Salvaţi Copiii!” România, Filiala Iaşi a Fundaţiei „Holt” România, Asociaţia „Europrotector” România. Este prezentă în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi participă an de an la conferinţele internaţionale organizate de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti şi UCB Târgu-Jiu.
Activitatea instituţiei se reflectă şi în paginile propriei reviste de specialitate „Drumuri spre suflet”, cu apariţie anuală, în studiile, broşurile şi cărţile editate („Depresia, o criză globală”, „Carte în dar”), în parteneriatele pe care le are cu Televiziunea N-SAT TV, cu cotidianul „Gorjeanul” şi săptămânalul „Vertical”.
Echipa managerială a CJRAE Gorj acordă importanţa cuvenită obiectivelor care vizează dezvoltarea instituţiei pe termen mediu şi lung, între acestea aflându-se pe locuri prioritare: îmbunătățirea bazei materiale și a logisticii din cabinetele școlare de asistență psihopedagogică și a centrelor logopedice interșcolare pentru susținerea unor servicii specializate de calitate; achiziționarea de noi baterii de teste psihologice și obținerea de licențe de utilizare; accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea profesională a resursei umane; implementarea de proiecte din fonduri structurale europene pe domenii stringente ale educației, identificate de specialiștii din CJRAE Gorj; redimensionarea locaţiei CJRAE Gorj cu scopul creării unor cabinete specializate pe domenii specifice de consiliere școlară; extinderea rețelei de cabinete de asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj, în următorii 2 ani școlari, pentru un număr de aproape 4.000 de elevi.
Sunt numai o parte dintre priorităţile instituţiei noastre pentru a căror înfăptuire vom insista cu întreaga noastră preocupare profesională şi responsabilitate civică. Reuşita şi utilitatea activităţilor organizate cu prilejul aniversării unui deceniu de prezenţă activă şi eficientă a CJRAE Gorj în problematica educaţională a şcolii gorjene ne fac să fim optimişti în ceea ce priveşte viitorul organizaţiei noastre profesionale.

Prof. Ion Elena, Director al CJRAE Gorj