Centrul de zi Christian, deschis

CENTRUL DE  ZI CHRISTIAN este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.
Valoarea totală a proiectului aprobat este de 3.373.722,72 lei, contribuţia solicitantului fiind de 131.976,92 lei, asistenţa financiară nerambursabilă de 2.592.251,08, termenul de finalizare este noiembrie 2012.
Valoarea finală (după licitaţii valoarea estimată s-a redus) este de 1.376.894,52 lei, contribuţia solicitantului fiind de 82.898,53 lei (2% la cheltuieli eligibile, la care se adaugă cheltuieli neeligibile şi conexe).
Centrul  a fost amenajat în fosta centrală termică de cartier din zona Mioriţei, care s-a reabilitat şi  compartimentat, toate dotările fiind asigurate prin proiect.
Obiectivul general: Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din Municipiul Tg-Jiu la astfel de servicii.
Obiectivul specific: crearea unui  centru social multifuncţional pentru persoanele cu handicap, în cadrul căruia sunt furnizate servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor în scopul  îmbunătăţirii calităţii şi ridicării acestor servicii la standarde europene.