Centenarul Marii Uniri va fi marcat cu mult fast la Târgu-Jiu

 

Primăria și Consiliul Local Târgu-Jiu au stabilit un program amplu de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. Comisia de elaborare și implementare a Programului de manifestări culturale și sociale dedicate “Centenarului Marii Uniri”, înființată prin HCL 429 din 30.10.2017 a propus Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu o serie de manifestări care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2018. Manifestările vor fi compatibile cu cele inițiate de Consiliul Județean Gorj și instituțiile culturale din subordinea sa.

 

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani când Primăria Târgu-Jiu a derulat ample activități destinate lui Constantin Brâncuși și Ecaterinei Teodoroiu prin intermediul structurilor din subordine, nici 2018 nu face excepție. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, în municipiul Târgu Jiu se vor derula, pe întreg parcursul anului 2018, ample manifestări culturale și sociale dedicate acestui eveniment.

 

Program complex dedicat Centenarului

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu a hotărât înființarea Comisiei de elaborare și implementare a Programului de manifestări culturale și sociale dedicate „Centenarului Marii Uniri” la sfârșitul lunii octombrie 2017. Comisia este alcătuită din reprezentanți ai instituțiilor de cultură din subordinea Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, precum Direcția Turism și Evenimente Culturale, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși”, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, dar și oameni de cultură(istorici), alte instituții publice și de învățământ. De asemenea, Comisia va lucra pentru organizarea unor evenimente comune cu alte Comisii special create în acest sens, precum și cu alte instituții care au un program propriu dedicat „Centenarului Marii Uniri”.
Într-un interval de timp scurt a fost definitivat un program de manifestări care a și fost propus spre aprobare Consiliului Municipal. Opțiunile și proiectele rămân deschise, autoritățile locale de la Târgu-Jiu dorindu-și ca reședința Gorjului să devină unul din reperele culturale ale României în această perioadă. Să nu uităm că în 2018 se aniversează și 80 de ani de la momentul când orașul de pe Jiu a fost dăruit cu imensa moștenire brâncușiană reunită sub titulatura ”Calea Eroilor”.După cum ne explica domnul Adrian Tudor, viceprimar al municipiului Târgu-Jiu, Programul de manifestări dedicate Centenarului are propus chiar și un buget estimativ realizat în urma analizelor făcute și comparării bugetelor alocate unor acțiuni similare de către administrația locală a Municipiului.
Printre acțiunile care ne-au reținut atenția le enumerăm pe următoarele:”Eroii gorjeni în Războiul de Reîntregire”-realizarea unor reviste de benzi desenate despre eroii gorjeni care au luptat în Primul Război Mondial; ”Repere arhitecturale târgujiene din Primul Război Mondial”-se va face o identificare a clădirilor și a altor obiective arhitecturale care au avut legătură cu epoca, valorificarea acestora cu panouri stradale și coduri QR pentru trasee turistice și educative; Editarea și tipărirea unor cărți despre evenimentele și eroii gorjeni din Primul Război Mondial; Atribuirea numelor eroilor gorjeni unor străzi din Târgu-Jiu; Realizarea Hărții ”Gorjul în Războiul de Reîntregire” ; Parc thematic dedicate Primului Război Mondial unde să se regăsească Monumentul Vânătorilor de Munte și cel dedicat Generalului Gheorghe Rasoviceanu; Înființarea unui Muzeu al ”Ministerului trebilor dinlăuntru” dedicat în special marelui erou al luptei de la Podul Jiului-I.C. Popilian; Emiterea unui set de medalii omagiale; Razboiul de Reîntregire-Caravana de film istoric; Simpozioane si Expozitii de fotografie si documente dedicate eroilor gorjeni; ,,Istoria Gorjului văzut în ochi de copil”-graffiti ș.a.

Târgu-Jiu, capitală culturală

După cum ne declara viceprimarul Adrian Tudor, există câteva acțiuni care vor îndrepta toată atenția spre reședința Gorjului. Astfel, de departe cea mai importantă acțiune va fi Congresul Internațional Brâncuși dedicat împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului ”Calea Eroilor”, creație brâncușiană consacrată comemorării eroilor din Războiul de Reîntregire.
În această direcție, își va regăsi locul în holul Primăriei Târgu-Jiu Medalia Virtutea Militară de Război Clasa I conferită orașului Târgu-Jiu de către regele Carol al II-lea în 1933. Va fi refăcut și monumentul de la Cimitirul Eroilor, cel care o poveste foarte interesantă. În anul 1917 au început lucrările de amenajare a Cimitirului Eroilor. În această locație a fost înălțată o cruce înaltă din gresie care avea dăltuită următoarea maximă “Trecătorule, tu care te bucuri de viață salutare și ție și salută-ne patria pe care până la moarte credincioși mai mult decât viața am iubit-o”. Respectivul monument, acum dispărut, va reveni în poziția inițială într-o versiune identică.
.