Bursele școlare vin cu modificări substanțiale în noul an școlar

Luni, 11 septembrie 2023, va suna primul clopoțel din noul an școlar. Ministerul Educatiei a decis să introducă un prag la media 9,50 pentru bursele de merit care se vor da obligatoriu pentru 30% dintre elevii unei clase.  O altă modificare adusă la Metodologia pentru acordarea burselor de merit se referă la situația elevilor de clasa a V-a. Potrivit documentului, elevii care intră in clasa a V-a vor primi burse pe baza notelor obtinute pe parcursul primelor două module de învățare din anul școlar în curs. Elevii care intra in clasa a IX-a vor primi bursa de merit pe baza  mediei de admitere la liceu.

In anul scolar 2023-2024, bursa de merit va fi in valoare de 450 de lei/luna. Valoarea burselor poate fi suplimentata de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant in funcție de sumele alocate de autoritatile administratiei publice locale, ori de alte venituri obtinute potrivit legii. 

Iată ce spune Metodologia-cadru de acordare a burselor scolare, Capitolul III Acordarea burselor de merit:

”ART. 7

(1) Bursele de merit se acorda pentru minimum 30% dintre elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, dupa cum urmeaza: 

a) 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, inclusiv elevii din clasa a IX-a si mai putin clasa a V-a, in ordinea descrescatoare a mediilor generale anuale; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9.50, atunci lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

b) 30% din elevii fiecarei clase a V-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor calculate ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute de elevi pe parcursul primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs; in situatia in care prin aplicare procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9.50, atunci lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

c) elevilor care au obtinut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru.

d) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute si finantate de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru.

e) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute de Ministerul Educatiei, fara finantare, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru.

f) elevilor care au obtinut medalii de aur la competitiile nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice.

(…) 

ART. 8

(1) Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) si b) la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens. Profesorul diriginte va inainta la secretariatul unitatii de invatamant lista cu elevii propusi pentru bursa de merit pe baza mediei generale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, ia pentru elevii de clasa a V-a, in primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

(2) Bursele de merit care au la baza rezultatele obtinute conform prevederilor art. 7 alin. 1, lit c)- f), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, se acorda elevilor pe baza unei cereri, depusa de parinte/reprezentant legal/elev major, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, sau in termen de 15 zile calendaristice de la data obtinerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art 7, alin (5).

(3) Profesorul diriginte sprijina elevii majori, parintii/reprezentantii legali ai elevilor minori si coordoneaza procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.”