Biserica Ciorari resfințită

Loading

Sâmbătă, 19 octombrie 2013, a avut loc, în comuna Stoina, resfințirea Bisericii ce poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, după terminarea lucrărilor de restaurare pentru care Consiliul Local a alocat suma de 60.000 lei. Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfinția Sa Irineu, arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Satul Ciorari a devenit, pentru o zi, cel mai important din Stoina
Satul Ciorari a devenit, pentru o zi, cel mai important din Stoina

Într-o frumoasă zi de toamnă, localnicii din satul Ciorari și chiar unii din vecinătate au venit în dealul pe care biserica tronează deasupra satului, să participe la slujba ținută de înalții prelați, după care unii au întins în curte parastase, iar cu toții au participat la praznicul de resfințire a bisericii.
Primarul comunei Stoina, Ioana Bușe, s-a bucurat să aibă alături, pe lângă localnici și colegi, autorități publice județene, printre care parlamentarii de zonă și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Ioana Bușe spune că, din puținii bani de la buget, împreună cu consilierii locali, dorește să rezolve cât mai multe din problemele comunității, în ordinea priorităților: „În fiecare an vrem să facem câte ceva și aici mă refer la drumuri, la școli, dar nici bisericile nu le putem lăsa în paragină. Deși avem la Biserica Stoinița pictura degradată, am decis să amânăm această lucrare și să rezolvăm problema cea mai arăzoare și anume să schimbăm acoperișul la această biserică din Ciorari, pentru că ploua prin el și se degradau pereții și pictura. Am schimbat acoperișul și am reabilitat exteriorul, iar azi ne bucurăm să participăm la resfințirea sa.”

Monument istoric

Biserica Ciorari este e trecută pe lista monumentelor istorice din judeţul Gorj, având codul GJ II-m-B-09278, datorită vechimii ei ( 1824 ).
Satul Ciorari este amintit la 1708 şi mai apoi în Memoriile de călătorie ale generalului austriac von Bauer la 1776-1778 în Oltenia aflată sub stăpânire habsburgică, apare ca un sat aparent nelocuit : Tzorani, habitations defertes. Biserica a fost construită în stil bizantin muntenesc tradiţional pe pintenul dealului ce străjuieşte satul Ciorari, sub formă de corabie, cu interiorul împărţit în trei nave fără coloane sau pereţi despărţitori între ele, din cărămidă roşie şi beton, avînd temelia înălţată deasupra solului, fără tindă. Nu are pictură exterioară ci numai interioară refăcută ulterior, pictura originală nu s-a păstrat, din păcate.

IPS Irineu a slujit la Stoina pentru a doua oară în ultimii 20 de ani
IPS Irineu a slujit la Stoina pentru a doua oară în ultimii 20 de ani

Ctitorii

Din cuprinsul pisaniei aflăm că biserica a fost înălţată la 6 decembrie 1824, pe cheltuiala pitarului craiovean Ioan Pană Ciorescu şi a soţiei sale Elenka, ce aveau moşie în satul Ciorarii de Sus, vândută mai apoi protopopului Costandin Căpreanu din satul Căpreni. Despre acest boier craiovean se spune că ar fi fost originar din Transilvania şi care mai târziu a trecut munţii în Oltenia. pe cheltuiala sa a ridicat biserica de la Ciorari şi a terminat biserica începută  de o rudă a sa Jupan Pană Teodosiu, preot în Craiova şi duhovnicul boierului Corniţă Brăiloiu, din satul Păişani. A ajutat, de asemenea, Mănăstirea Bucovăţ, în condica acesteia găsind consemnat pomelnicul familiei sale : „…. acest negustor Pană au dat taleri 700 de s-au făcut ceşmeaua mănăstirii, să se pomenescă în vecii….Pomelnicul dumnealui Iene Pană pitarul : Pană Iene, Theodosie iereu, Theodosie, Dumitru cu parinţii lui, Ştefan, Elinka, Ioan cu fii, Dumitrache şi Costandin…cu tot neamul lor…”

Lucrări de renovare

Biserica a suferit numeroase reparaţii şi renovări, în timp, pierzându-şi pictura originală. A fost reparată la 1888, 1907, 1909, 1910. În martie 1981, preotul paroh Gheorghe Roman consemnează lucrările de restaurare a picturii şi o reconsolidare a bisericii. Alte renovări vor fi făcute de către preoţii parohi Roman Ion şi Ioana Daniel între anii 1999-2013.Aura Stoenescu
Claudiu Stancu