Bilete pentru tratament

La Casa de Pensii Gorj s-au primit biletele de tratament pentru seria nr.3 cu plecare în perioada 20 – 24 martie 2015.
Pentru aceasta serie s-au primit 62 bilete de tratament pentru stațiunile Bala, Buziaș, Covasna, Geoagiu și Olănești, unități ce sunt proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru aceasta serie s-au primit bilete și pentru statiunea Moneasa.
Listele cu persoanele care au primit repartiție pentru această serie se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet – www.cjpgorj.ro
Cei care au primit repartiție trebuie să prezinte pentru ridicarea biletului următoarele : cupon pensie la luna ianuarie 2015, sau după caz, adeverință salariat cu venitul brut realizat la luna ianuarie 2015, certificat handicap, decizii /hotărâri pentru legi speciale, act identitate, bilet de trimitere de la medicul de familie către stațiunea pentru care au primit repartiție și declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate, toate în copie cu prezentarea actelor originale.
După alocarea automată, in funcție de punctajul obținut, au mai rămas disponibile 35 de locuri, după cum urmează: Bala- 29 ; Covasna- 1 ; Geoagiu- 2 ; Moneasa- 2 ; Olanești- 1.
Pentru aceste locuri, cei interesați se pot prezenta la Casa de Pensii Gorj chiar dacă nu au cerere depusă.