Bani de la Guvern pentru apa Novaciului

Problema întreruperilor de apă din oraşului Novaci e pe cale să fie rezolvată
Problema întreruperilor de apă din oraşului Novaci e pe cale să fie rezolvată

Autorităţile din Novaci au obţinut o finanţare de aproape 4 milioane de lei pentru reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a oraşului. Astfel, Guvernul a aprobat acest proiect în şedinţa de marţi, 27 martie 2012, alături de altele două din judeţele Bistriţa – Năsăud şi Ilfov.
Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru trei obiective (dintre care unul din Gorj) din cadrul programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, gestionat de Compania Naţională de Investiţii.
Proiectul „Reabilitare şi dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraş Novaci, judeţul Gorj” are un buget estimat de 4.942.000 de lei (inclusiv TVA). În cadrul investiţiei se propune realizarea următoarelor lucrări: reabilitare şi extindere captare din izvor Berceşti pentru un debit de 20l/s, reabilitarea aducţiunii Berceşti până la rezervorul de înmagazinare Berceşti prin înlocuire în totalitate, reabilitarea aducţiunii Schela de la rezervorul de înmagazinare Novaci până la rezervorul de înmagazinare Berceşti prin înlocuire în totalitate, staţie de pompare Berceşti, staţie containerizată de clorinare, lucrări de reabilitare la rezervorul Novaci, reabilitare reţea de distribuţie
Fiecare dintre cele trei proiecte este asigurat din credit extern furnizat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (61,42%), din bugetul local (19,23%) şi din bugetul de stat (19,35%). Proiectele contribuie la conformarea la cerinţele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpuse în legislaţia românească.