Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate interzisă!

Incendierea necontrolată a miriștilor se pedepsește
Incendierea necontrolată a miriștilor se pedepsește

Având în vedere perioada de caniculă şi secetă prelungită cu care se confruntă cetăţenii oraşului, Primăria Tg-Jiu prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă avertizează toţi deţinătorii de terenuri că arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi de a obţine următoarele documente: Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Permis de lucru cu focul de la primărie. Obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Condiții miriști orizontale

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: condiţii meteorologice fără vânt; parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Condiții miriști în pantă

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: condiţii meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti, curăţarea de vegetaţiei a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri nu este obligatorie.

Sancțiuni

De asemenea cetăţenii municipiului trebuie să ştie că, pentru nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în cazul utilizării focului deschis riscă să fie sancţionaţi constravenţional de către reprezentanţii I.S.U. Gorj astfel: amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei pentru neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor şi amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, fără obţinerea permisului de lucru cu foc, neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi şi neamenajarea corespunzătoare a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce favorizează propagarea focului.