APIA vine în control

porumbCentrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că în această perioadă se desfăşoară controlul la faţa locului în vederea verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru campania 2014.
În prezent, se lucrează cu 15 echipe de control, iar numărul lor va creşte in zilele următoare la 18, din care: 7 echipe de control consitituite din inspectori din cadrul Centrului judeţean Gorj; 11 echipe din Centrele județene Teleorman, Olt, Dolj şi Vâlcea din cadrul euroregiunii.
Controlul clasic pe teren presupune inspectarea fermelor selectate pentru control şi realizarea următoarelor acţiuni: verificarea tipului culturii/culturilor de pe o anumită parcelă agricolă inclusă în solicitarea de plăţi directe; identificarea limitelor culturii sau a limitei terenului agricol şi măsurarea suprafeţelor eligibile ale parcelelor agricole; verificarea aspectului potrivit căruia parcela este utilizată în scopuri agricole; verificarea respectării condițiilor de ecocondiţionalitate şi evaluarea condiţiile de înfiinţare a culturilor; măsurarea suprafeţelor ce nu sunt eligibile SAPS în cadrul parcelei agricole; verificarea respectării cerinţelor specifice pachetelor de agromediu; realizarea obligatorie a unei schiţe pentru fiecare parcelă măsurată; executarea de fotografii digitale pentru a documenta realizarea controlului; completarea unui Raport de control pe suport de hârtie.