Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL NOVACI, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția  pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraș Novaci, jud. Gorj”, propus a fi amplasat în oraș Novaci, localitățile Novaci și Bercești, județul Gorj.
1.    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Gorj din Municipiul Târgu Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni- vineri, între orele 8.30- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.ro .
2.    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.12.2011.