Anunț

Orașul Novaci, titular al proiectului „Reabilitare și dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraș Novaci – județul Gorj”, anunță publicul interesat de promovarea proiectului mai sus menționat.